ENERSOL 2006

Úspěch mohelnických studentů v soutěži ENERSOL 2006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v červenci minulého roku v kategorii C 85 pro školní rok 2005/2006 studentskou soutěž s tématem "Jak studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém kraji" pod názvem ENERSOL 2006. Účelem soutěže je propagovat a šířit pravdivé informace o obnovitelných zdrojích energie v souladu s přijatými závazky České republiky uvedenými v přístupové smlouvě z Athén v roce 2003.

Úkolem soutěžících bylo zpracovat práci na téma obnovitelných zdrojů ve svém regionu. Výběr se týkal vodní energie, sluneční energie, geotermální energie, větrné energie, biomasy a bioplynu. Ve své práci měli studenti zpracovat teoretický úvod pro zvolenou oblast obnovitelného zdroje, navštívit konkrétní výrobní zařízení a popsat jeho technologii. Kromě technických parametrů bylo úkolem posoudit výhodnost zařízení vzhledem k energetickým zdrojům, palivové základně, jeho včlenění do krajiny nebo místa realizace, uvést zkušenosti provozovatele, zhodnotit předpokládanou návratnost investičních prostředků, případně konkrétní názory občanů z blízkého okolí na jeho ekologické dopady. Důležitým kritériem byl i vlastní názor autora na celkovou výhodnost popisovaného zdroje.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo pro Jihomoravský, Olomoucký a Pardubický kraj v regionálním centru SOŠ a SOU Letovice. Z Olomouckého kraje se do soutěže zapojili žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické Mohelnice se sedmi a Střední školy technické Mohelnice s dvěma pracemi. Odborná porota podle předem daných kritérií posuzovala celkem 23 prací a mohelnické školy si v silné konkurenci vedly výborně. Slavnostní vyhodnocení prvního kola proběhlo 28. února v Letovicích za účasti RNDr. Miloše Šifaldy, člena rady Jihomoravského kraje odpovědného za školství, představitelů odboru školství Jihomoravského kraje, starosty města Letovice, generálního ředitele ČKD Engineering a.s. Blansko, vedoucích pracovníků sponzorských organizací, ředitelů zúčastněných škol a zástupců tisku.

Na prvním místě se umístil žák SPŠE Mohelnice Roman Vrtek se soutěžní prací "Malá vodní elektrárna Loštice" s celkovým ziskem 99 bodů, stejný počet bodů získal tým soutěžích SOŠ a SOU Letovice s prací "Využití biomasy v energetickém systému SOŠ a SOU Letovice". Třetí místo obsadila Ivana Kolářová s 96 body s tématem "Ekologické vytápění biomasou v turisticky velmi frekventované obci Bouzov a okolí". Na dalších místech se umístili Ondřej Huňka ze SŠT Mohelnice, Petr Komárek, Tomáš Hlavatý, Radek Appl, Martin Valouch, Karel Zeman (všichni SPŠE Mohelnice) s výrazným bodovým odstupem od dalších soutěžících. Po prezentaci tří vítězných prací předali představitelé Jihomoravského kraje a Ing. Jiří Herodes ze Vzdělávací agentury Kroměříž, která celou soutěž organizačně zajišťuje, všem soutěžícím hodnotné ceny bohatě dotované sponzorskými organizacemi (mezi nimi i Siemens Elektromotory Mohelnice).

Do celostátního finále konaného v Praze tedy postupují Roman Vrtek a Ivana Kolářová spolu se čtyřčlenným týmem SOŠ a SOU Letovice. Na zahájení přislíbili účast ministryně školství Petra Buzková, ministr životního prostředí Libor Ambrozek, pražský primátor Pavel Béhm a poslankyně parlamentu Michaela Šojdrová. Naše zástupce čeká tvrdá konkurence družstev dalších čtyř krajů. Před odbornou porotou musí prezentovat práci, která bude určena náhodnou volbou vždy po jedné z každého družstva, a musí absolvovat test ze znalostí tématiky obnovitelných zdrojů. Odměnou jim bude slavnostní vyhlášení vítězů v Brožíkově sálu staroměstské radnice a následně prohlídka reprezentačních sálů staroměstské radnice.

Věříme, že po získání zkušeností s organizací soutěže, se nám v příštím roce podaří zřídit regionální centrum pro obnovitelné zdroje pro Olomoucký kraj a postavit do celostátního kola silné, konkurenceschopné družstvo.

Ing.Oldřich Klemš
ředitel SPŠE Mohelnice

Předávání cen vítězům regionálního kola v Letovicích. Roman Vrtek je třetí zleva.
Výsledková listina: ENERSOL 2006 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Umístění Počet bodů Jméno, příjmení soutěžícího Téma soutěžní práce Adresa školy Koordinátor práce
1. 99 Roman VRTEK Malá vodní elektrárna Loštice SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Miloš Palla
1. 99 Vít KLODNER Lucie ŠMERALOVÁ Využití biomasy v energetickém systému SOS a SOU - MSP Letovice SOS a SOU - MSP Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Alena Doskočilová
3. 96 Ivana KOLÁŘOVÁ Ekologické vytápění biomasou v turisticky velmi frekventované obci Bouzov a okolí SŠT Mohelnice, 1 . máje 2, 789 85 Mohelnice Jiří Ženožička
4. 94,8 Ondřej HUŇKA Malé vodní elektrárny v regionu Litovelské Pomoraví a okolí SŠT Mohelnice, 1 . máje 2, 789 85 Mohelnice Radomír Kryl
5. 94,5 Petr KOMÁREK Větrné elektrárny Protivanov SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85Mohelnice Ing. Miloš Palla
6. 94 Tomáš HLAVATÝ Využití biomasy v obci Bouzov SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Miroslav Marek
7. 86,5 Radek APPL Fotovoltaický systém SPŠE Mohelnice SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Oldřich Klemš
8. 82,8 Martin VALOUCH Fotovoltaický systém SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Miroslav Marek
9. 80,6 Karel ZEMAN Tepelná čerpadla - využití alternativního zdroje v železniční stanici Branná SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Miroslav Marek
10. 77,6 Roman HAMBÁLEK Vytápění bioplynem v ČOV Chrudim SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Vladimír Hlaváček
11. 73 Tomáš CHALUPNÍK Tepelné čerpadlo v ZŠ Skuteč SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Václav Válek
12. 71,1 Petr UTTENDORFSKÝ Solární ohřev TUV pro bazén v Havlíčkově Borové SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Josef Daněk
13. 70,1 Pavlína KOSMÁKOVÁ Sluneční energie SOS a SOU - MSP Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Mgr. Jiří Podlipný
14. 69,1 Petr FÍLA Vodní elektrárna Kolín SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Josef Daněk
15. 65,1 Přemysl BERAN Větrné elektrárny se svislou osou otáčení SPŠE Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice Ing. Miloš Palla
16. 64,3 Lucie JANDEROVÁ Tepelná čerpadla SOS a SOU - MSP Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Ing. Marie Nešporová
17. 61 Ondřej KUČERA Sečská vodní elektrárna SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Josef Daněk
18. 60,6 Pavel AXMAN Tepelná čerpadla SOS a SOU - MSP Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Ing. Marie Nešporová
19. 60,3 Václav RATHOUSKÝ Vodní elektrárna Orlík SOŠEaS SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Ing. Václav Válek
20. 59,1 Ondřej VRÁNA Větrné elektrárny SOS a SOU - MSP Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Mgr. Jiří Podlipný
21. 46,1 Markéta SAUEROVÁ Solární energie Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 01 Boskovice Mgr. Anna Zouharová
22. 45,3 Miroslava ŠEDIVÁ Větrné elektrárny na Jižní Moravě Národohospodářská škola Boskovice, Hybešova 53, 680 01 Boskovice Bc. Lenka Školákova
23. 40,8 Michal NĚMEČEK Větrná elektrárna Srch SOŠEaS SOU, Do Nového 1 131 , 530 03 Pardubice Ing. Tomáš Martínek