ENERSOL 2007

Soutěž žáků středních škol ENERSOL 2007 na SPŠE Mohelnice

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice se jako regionální vzdělávací centrum pro oblast obnovitelných zdrojů energie stala garantem soutěže pod názvem ENERSOL 2007 s motem “Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí”. Vizí soutěže je prokázat společenskou potřebu vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie formou soutěže.

Hlavními pořadateli soutěže jsou zřizovatelé středních a vyšších odborných škol (samosprávné kraje), gesci zabezpečují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Odbornou spolupráci zajišťují ČVUT Praha, ČEA(Česká energetická agentura), SFŽP (Státní fond životního prostředí) a NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání). Hlavním finančním partnerem jsou samosprávné kraje.

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:

Na úrovni krajů zabezpečují průběh soutěže Regionální vzdělávací centra, která jmenuje zřizovatel. V  Olomouckém kraji zabezpečuje soutěž Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2.

Ve středu 20. prosince proběhl SPŠE Mohelnice odborný semináře na téma obnovitelných zdrojů pro 28 zapojených studentů a vedoucí prací z řad pedagogických pracovníků ze sedmi škol Olomouckého kraje.

Po přivítání účastníků semináře ředitelem školy Ing. Oldřichem Klemšem proběhla odborná přednáška na téma obnovitelné zdroje energie a jejich přínos pro budoucnost. Následovala metodická část, ve které získali studenti informace o způsobu provedení odborné práce a o přípravě na národní finále, kterého se zúčastní vždy 6-ti členná družstva zúčastněných krajů. Závěrem si účastníci semináře se zájmem prohlédli malou vodní elektrárnu Háj, která je zařazena mezi národní technické památky. Poděkování náleží především firmě ELZAKO Šumperk, která účastníkům zajistila fundovaný odborný výklad.

Do konce ledna čeká studenty tvrdá práce na dokončení svých prací. Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže ENERSOL proběhne v Mohelnici 16. února 2007 za účasti představitelů Olomouckého kraje a významných firem v našem regionu.[Zpět na akce] [Hlavní stránka]