ENERSOL 2007

Krajské kolo soutěže žáků středních škol v propagaci obnovitelných zdrojů

V pátek 16. února 2007 proběhlo na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Mohelnici krajské kolo soutěže žáků středních škol Olomouckého kraje pod názvem ENERSOL 2007.

Jedná se již o 3. ročník mezinárodní soutěže ENERSOL s motem “Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí”. Vizí soutěže je prokázat společenskou potřebu vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie formou soutěže, ve které by žáci měli propagovat a srozumitelně informovat o využití obnovitelných zdrojů v okolí svého bydliště.

Hlavními pořadateli soutěže jsou zřizovatelé středních a vyšších odborných škol (samosprávné kraje a MŠMT), gesci zabezpečují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Odbornou spolupráci zajišťují ČVUT Praha, Česká energetická agentura, Státní fond životního prostředí a Národní ústav odborného vzdělávání. Hlavním finančním partnerem jsou samosprávné kraje. Národní kolo a koordinaci celé soutěže zajišťuje Vzdělávací agentura Kroměříž. Regionální vzdělávací centra v jednotlivých krajích následně spolupracují s velkými průmyslovými závody a firmami, které se v regionu zabývají obnovitelnými zdroji energie,

V hlavní kategorii soutěže s názvem “Obnovitelné zdroje energie – aktuální problém ČR a Slovenska” zpracovali žáci práci v rozsahu 5 až 15 stran formátu A4 včetně grafických a obrazových příloh, které byly zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systémů včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotili přínosy i nedostatky zařízení. Práce byly vhodně doplněny dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu zařízení, jejich ekonomice, užití i nákladovosti. Velmi cenná jsou vlastní stanoviska a oponentura zvolené technologie včetně osobních stanovisek soutěžících, zda tuto alternativní energii budou v budoucnu využívat.

Na úrovni Olomouckého kraje pověřil krajský úřad pořádáním soutěže Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici jako vzdělávací regionální centrum pro obnovitelné zdroje. Soutěže se zúčastnilo 24 žáků ze sedmi partnerských středních škol Olomouckého kraje – SPŠE Mohelnice, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, SOŠ a SOU technické Přerov, SŠL Hranice, SŠT Mohelnice, SOUz Loštice a Cyrilometedějské gymnázium Prostějov. Práce zhodnotila podle celostátně stanovených kritérií čtyřčlenná odborná komise složená z pracovníků škol a krajského úřadu. Její práce byla náročná a zodpovědná, protože většina prací měla vysokou úroveň a například mezi prvním a druhým místem nakonec rozhodovala jedna desetina bodu.

V pátek 16. února potom proběhlo na SPŠE Mohelnice slavnostní vyhlášení výsledků spojené s prezentací mohelnických firem a firem zabývajících se problematikou obnovitelných zdrojů energie. Za Olomoucký kraj se vyhlášení zúčastnil náměstek hejtmana Ing. Pavel Sekanina, za odbor školství, mládeže a tělovýchovy Bc. Vladimíra Janotová a Ing. Petra Hájková a za odbor životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje Ing Renata Švecová Honzáková, za pořádající Vzdělávací agenturu Kroměříž Ing. Jiří Herodes a Marie Vavrušová, přítomni byli ředitelé zúčastněných škol a ředitel partnerského regionálního vzdělávacího centra pro obnovitelné zdroje Zlínského kraje - Centra odborné přípravy technického v Kroměříži Ing. Miroslav Školoudík.

Přizváni byli naši partneři z průmyslové sféry. Siemens Elektromotory Mohelnice zastupoval ředitel závodu Ing.Pavel Pěnička a Dana Maderová z personálního útvaru. Ing. Pěnička informoval přítomné o produkci i budoucích záměrech mohelnického závodu s výrobou nové typové řady elektromotorů s nižší spotřebou el. energie, což bude mít příznivý vliv také na životní prostředí. Hellu Autotechnik Mohelnice a její výrobní program představila ve svém vystoupení personální ředitelka Mgr. Hana Pitnerová.

O činnost firmy ELZACO Šumperk v oblasti obnovitelných zdrojů hovořil její ředitel Jiří Vénos a velmi zajímavou přednášku o ekonomických aspektech obnovitelných zdrojů přednesl Ing. Ctirad Prokeš, který realizoval celou řadu zakázek větrných, fotovoltaických i fototermických zařízení.

Potom už následovalo slavnostní vyhlášení. Za práci vynaloženou do soutěžních prací dostali všichni soutěžící od Siemens Elektromotory Mohelnice, Hella Autotechnik Mohelnice, SPŠE Mohelnice a Vzdělávací agentury Kroměříž upomínkové předměty.

Finálem pak bylo vyhlášení vítězů krajského kola. První místo obsadil se 167,3 body Milan Jaroš ze SPŠE Mohelnice za práci “Biomasa a její využití”. I druhé místo patřilo SPŠE Mohelnice díky Rostislavu Steinerovi se 167,2 body za zpracování tématu “Využití alternativního zdroje energie na skládce komunálního odpadu Březinka”. Třetí místo patří díky 164,2 body Michalu Reiterovi a Pavlu Hořavovi z Cyrilometodějského Gymnázia Prostějov za práci “Solární energie”. Nejlepším soutěžícím předal za Siemens Elektromotory Mohelnice Ing. Pavel Pěnička náramkové hodinky značky Siemens a za první místov soutěži předala vítězi hodnotný dar Helly Autotechnik Mgr. Hana Pitnerová.

Do celostátního kola, které se bude konat 21. a 22. března 2007 v Letovicích, postupuje 5 nejlepších prací + jeden náhradník. Vítěze krajského kola tak ještě doplní Josef Zapletal ze Střední školy technické Mohelnice za práci “Využívání obnovitelných zdrojů energie v Pravoslavné akademii Vilémov”, který obsadil 4. místo se 160,5 body, 5. místo Jan Böser a Lukáš Teocharis ze SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník s prací “Malá vodní a větrná elektrárna” za 159,2 a 6. místo Zdeněk Horák a Jakub Čanda ze SOŠ a SOU technického Přerov za zpracování tématu “Obnovitelné zdroje energie – větrná elektrárna Hostýn” za 140,8 bodů. Všem našim zástupcům v celostátním kole předala ještě dárkové balíčky předsedkyně Nadačního fondu SPŠE Mohelnice RNDr. Blanka Švecová. Aby nepřišli zkrátka i hosté, předal Ing. Jiří Herodes z pořádající agentury propagační tričko s čepicí se symboly soutěže ENERSOL 2007 i náměstku hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavlu Sekaninovi a jedno dostala i Mgr. Hana Pitnerová.

Po obědě se ještě účastníci vydali na exkurzi Centra ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov v Horce u Olomouce. Měli možnost prohlídky areálu budovaného biocentra Sluňákov a poslechnout si odborný a poutavý výklad vedoucího střediska Michala Bartoše spojený s prohlídkou nově otevřeného nízkoenergetického domu.

Družstvo zastupující náš kraj se nyní bude usilovně připravovat na národní finále v Letovicích. Budou zde prezentovat svoje práce a formou testu musí prokázat důkladné znalosti problematiky obnovitelných zdrojů. Věříme, že vytvoří silný tým, který v těžké konkurenci ostatních krajů bude útočit na přední místa v republice. Celý ročník soutěže pak bude ukončen mezinárodním finále spojeným s odbornou konferencí “ENERSOL – podpora vzdělávání obnovitelných zdrojů energie”, která proběhne 26. a 27. dubna 2007 v Olomouci.

 

Ing. Oldřich Klemš, ředitel SPŠE Mohelnice


Ing. Sekanina Ing. Sekanina a Ing. Herodes Tým kraje Představitelé
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]