Modernizace výuky číslicové a automatizační techniky na SPŠE Mohelnice

(Tisková zpráva)

S rychlým rozvojem průmyslových firem vybavených moderními technologickými celky rostou nároky na znalosti absolventů škol v oblasti programování programovatelných logických automatů. Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice vyučuje programování na starších typech programovatelných logických automatů (PLC automatů) již více než deset let.

Zázemí školy tvoří především silné mohelnické závody Siemens Elektromotory Mohelnice, s.r.o. a Hella Autotechnik Mohelnice, s.r.o. V regionu Olomouckého a Pardubického kraje, odkud pochází většina žáků školy, ovšem pracuje celá řada dalších firem vybavených nejmodernějšími obráběcími centry nebo robotizovanými pracovišti. Pro ně představuje do budoucna znalost PLC techniky vlastních zaměstnanců a absolventů odborných škol jeden z limitujících faktorů dalšího rozvoje.

V souladu s dlouhodobou koncepcí školy na zkvalitňování výuky odborných předmětů v aplikaci na automatizaci a robotizaci výrobních procesů byla v listopadu 2007 dokončena realizace odborné učebny číslicové techniky a programovatelných logických automatů, která je vybavena deseti žákovskými a jedním učitelským pracovištěm postavených na komponentech typu SIMATIC S7-200 koncernu Siemens.

Pracoviště jsou vybavena počítačem s LCD monitorem, systémem SIEMENS SIMATIC S7- 200 a mikropočítačovou stavebnicí.

Konfigurace systému SIMATIC je následující:

K dispozici jsou dále rozšiřující moduly:

V současné době probíhá výuka základů programování. V další fázi výuky se chceme zaměřit na řešení konkrétních úloh automatizační techniky. K tomuto účelu chceme učebnu dovybavit příslušným zařízením (frekvenční měniče, motory, čidla, akční členy…). Následně se hodláme zabývat vizualizací řešené úlohy a jejího ovládání na úrovni vizualizačního software.

Učebnu budou využívat žáci 3. a 4. ročníků všech tří zaměření oboru 26-41-M/002 Elektrotechnika vyučovaných na škole, tj. silnoproudé elektrotechniky, automatizační techniky i elektronických počítačových systémů. V případě zájmu průmyslové sféry je škola připravena provádět v rámci doplňkové činnosti školení i pro jejich zaměstnance.

Slavnostní uvedení učebny do provozu proběhlo v úterý 4. prosince 2007 za účasti ředitele závodu Siemens Elektromotory Mohelnice Ing. Pavla Pěničky, představitelů významných firem regionu využívajících PLC techniku a ředitelů partnerských škol. Účastníci slavnostního otevření se shodli, že žákům školy přinese znalost PLC techniky vysokou přidanou hodnotu na trhu práce a pro průmyslové závody v regionu představuje velkou konkurenční výhodu.

 

Ing. Oldřich Klemš, ředitel SPŠE Mohelnice[Zpět na akce] [Hlavní stránka]