LITOVELSKÉ POMORAVÍ 2008

Dvě poslední středy v měsíci květnu a ta první v červnu byly věnovány exkurzím do chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví, které probíhaly v rámci výuky ekologie v prvním ročníku.

Náplní exkurzí byly informace spojené s tímto jedinečným přírodním společenstvem. Studenti 1.A, 1.B a 1.C. absolvovali na kolech 30ti kilometrovou trasu, během níž se seznámili s historií CHKO, s faunou a flórou a také klimatickými podmínkami dané oblasti. Jelikož nám přálo i počasí, byly to příjemně strávené chvíle, navíc kořeněné informacemi o prostředí, kde většina studentů žije. Poděkování patří také p. prof. Švecovi, který doprovázel všechny třídy.

Mgr. Petr LIPKA



[Zpět na akce] [Hlavní stránka]