Siemens podporuje odborné vzdělávání

Siemens Elektromotory Mohelnice připravuje návrh stipendijního programu pro studenty vysokých škol, kteří budou studovat v programech odpovídajících strategickým záměrům firmy. Žákům SPŠE Mohelnice jej přiblížili ředitel závodu Ing. Pavel Pěnička a vedoucí útvaru personalistiky Igor Machálek na prezentaci závodu Siemens Elektromotory Mohelnice spojené s představením studijních programů Technické univerzity Liberec ve středu 20. února 2008.

S růstem průmyslové výroby se začíná v posledních letech projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve všech odvětvích. Nejvíce chybí pracovníci pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Technicky orientované školy dostávají nabídky pro zaměstnávání absolventů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, především z Německa. V zájmu získání kvalitních pracovníků nabízí zaměstnavatelé kromě dobrých platových podmínek i další benefity. Pro firmy je vhodné směrovat kvalifikaci budoucích zaměstnanců pro potřeby své výroby již v průběhu studia. Tento tlak pociťuje i firma Siemens, která se rozhodla navázat spolupráci s vysokými školami a v oblasti elektrických strojů a pohonů si vybrala jako partnera Technickou univerzitu v Liberci.

Vedení závodu Siemens Elektromotory Mohelnice po dohodě s vedením Střední průmyslové školy elektrotechnické v Mohelnici uspořádalo pro žáky 4. ročníků besedu spojenou s prezentací závodu v Mohelnici, možnostech studia a následného zaměstnání společně se zástupci TU Liberec.

S organizací koncernu Siemens a vlastního závodu Siemens Elektromotory Mohelnice seznámil žáky ředitel závodu Ing. Pavel Pěnička. Ve svém příspěvku prezentoval stávající výrobní program a informoval o trendech inovace nových řad elektromotorů a perspektivách dalšího rozvoje závodu v Mohelnici. Hovořil i o požadavcích, které jsou na nové zaměstnanci při nástupu do zaměstnání kladeny. Kromě odborné přípravy zdůraznil rovněž potřebnou úroveň znalostí cizích jazyků.

Se studijním programem Technické univerzity Liberec vystoupli pracovníci fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Ing. Leoš Beran, PhD., Ing. Martin Diblík, PhD. a Ing. Josef Černohorský, PhD. Nabídli žákům perspektivu pokračování získaného odborného zaměření na SPŠE Mohelnice studiem na jejich vysoké škole ve spojení s potřebami koncernu Siemens a konkrétně závodu Siemens v Mohelnici. Představili i Liberec jako město s bohatým kulturním a společenským životem pro studenty. Že to koncern Siemens myslí s podporou mladých talentů vážně, mohl potvrdit přítomný Ing. Leoš Beran, který svojí prací Analýza zkratového proudu a jeho tepelného účinku v malých asynchronních motorech získal v minulém roce cenu Siemens za nejlepší doktorskou práci.

Konkrétní představu závodu Siemens Elektromotory Mohelnice o podpoře studentů vysokých škol přednesl vedoucí útvaru personalistiky Igor Machálek. Studenti, kteří budou úspěšně studovat na TU Liberec, jež se pro Siemens stává centrem pro studium stavby elektrických strojů, nebo zaměření, která budou v souladu se strategickým záměrem závodu, mohou uzavřít dohodu, která jim umožní čerpat po dobu studia stipendium a po ukončení školy jim závod zaručí nástup na odpovídající pracovní pozici v Mohelnici.

Potvrzením podpory závodu Siemens Elektromotory Mohelnice středoškolskému odbornému vzdělání a konkrétně mohelnické průmyslové škole bylo předání sponzorského daru, který tvořil nejnovější typ frekvenčního měniče řady MM420 ze závodu v Congletonu včetně elektromotoru pro novou učebnu programovatelných automatů, a další elektromotory pro účely měření v elektrotechnických laboratořích školy.

Na závěr besedy se pracovníci TU Liberec věnovali konkrétním zájemcům o studium na jejich škole.

 

Ing. Oldřich Klemš, ředitel SPŠE Mohelnice[Zpět na akce] [Hlavní stránka]