Exkurze 4.A - Dukovany, Dalešice, Slavětice, Drásov

Studenti třídy 4.A se zaměřením silnoproudou elektrotechniku absolvovali ve dnech 4. a 5. dubna 2009 dvoudenní odbornou exkurzi zaměřenou na praktickou energetiku a výrobu elektrických strojů.

Prvním navštíveným místem byl závod Siemens Electric Machines Drásov, kde se seznámili s provozy na výrobu generátorů a elektromotorů velkých výkonů Protože se nejedná o velkosériovou výrobu, byl čas pořádně si prohlédnout kompletní technologii výroby i závodní zkušebnu. Personální oddělení firmy navíc darovalo každému návštěvníku propagační firemní materiály.

Protože velká energetika výrazně ovlivňuje naše životní prostředí, které si musíme chránit, byla další zastávkou Hadcová step u Mohelna, která představuje unikátní přírodní rezervaci nacházející se v těsné blízkosti jednoho z největších energetických uzlů našeho státu. Z vyhlídkové terasy již byla vidět přehradní hráz vodní nádrže Mohelno tvořící spodní část přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Po kratší cestě následovala návštěva informačního centra a následně podrobná prohlídka celého vodního díla Dalešice až po přívodní potrubí k Francisovým turbinám hluboko pod hrází přehrady. Opět patří poděkování pracovníkům informačního centra za kvalitně a odborně podaný výklad. Po večerní návštěvě a prohlídce Třebíče následovala cesta do příjemného rekreačního střediska Jalovec k ubytování.

Druhý den začala exkurze návštěvou informačního centra jaderné elektrárny Dukovany. Prohlídka názorných panelů a funkčních modelů pomohla mnohým studentům objasnit tématiku nejen jaderné energetiky, ale komplexní pohled na výrobu elektrické energie v České republice.

Posledním místem exkurze se stala rozvodna 400 kV ve Slavěticích. Odborný výklad spojený s prohlídkou rozvodny doplnil teoreticky probírané kapitoly ve škole a umožnil porovnat je se skutečností jednoho z největších rozvodných zařízení u nás.

Poděkování patří všem představitelům a zaměstnancům firem, kteří návštěvu svých provozů umožnili. Získané poznatky z exkurze určitě uplatní studenti u maturitní zkoušky z elektroenergetiky a elektrických strojů a přístrojů, která je čeká již koncem května.

 

Ing. Oldřich Klemš, ředitel SPŠE Mohelnice



[Zpět na akce] [Hlavní stránka]