BIBLE - KNIHA KNIH

Dne 15. 10. 2010 se učebna č. 2 na SPŠE zaplnila k prasknutí. První ročníky se tu sešly na výuky dějepisu a literatury. Hlavní slovo tentokrát neměl žádný pedagog, ale mohelnický pan farář, který si připravil prezentaci na téma BIBLE. Tu pak doplnil ukázkami různých vydání STARÉHO a NOVÉHO ZÁKONA. Bez zajímavosti nebyly ani jeho osobní zážitky z cest po pravlasti Hebrejců. Studenti pozorně naslouchali, neboť přednáška vhodně doplňovala právě probíranou látku ve výše zmíněných předmětech.Nakonec zůstal prostor pro dotazy. Škoda, že tak brzy zazvonilo. Mimochodem, věděli jste, že říjen je měsíc BIBLE?

Milena Drlíková, Marta Náplavová
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]