Workshop ELEKTRONIKA

pro mohelnické základní školy

Na SPŠE Mohelnice proběhl dne 16. 12. 2010 pracovní WORKSHOP ELEKTRONIKA 2010 pro žáky mohelnických základních škol se zájmem o elektroniku. Přihlásilo se 8 žáků ze ZŠ Mlýnská a stejný počet ze ZŠ Vodní. Byly pro ně připraveny tři tématické okruhy, na které se předem přihlásili. Žáci shlédli prezentaci o výrobě plošných spojů a prezentaci o možnostech využití integrovaného obvodu NE 555. Dále se také seznámili s výrobou plošných spojů na nově zřízeném pracovišti, které bylo vybudováno z finanční dotace Hella autotechnik s.r.o.

Po prozkoumání přichystané stavebnice se žáci pustili do práce pod dozorem zkušených pedagogů. Vyzkoušeli si práci s profesionálními technologiemi a pracovními pomůckami. Všem studentům se k jejich velké radosti podařilo stavebnice sestavit a oživit.

Byli jsme potěšeni zájmem žáků mohelnických základních škol o nové technologie v daném oboru. Věříme, že další rok budeme tento Workshop pořádat znovu a bude doplněn o další nové technologie. Tato akce je jedna z možností, jak žáky zaujmout a nadchnout pro další práci v daném oboru.

Ing. Miloš PALLA
vedoucí školních dílen
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]