ENERGETICKÁ EXKURZE : Drásov, Dalešice, Slavětice, Dukovany

Žáci 4. ročníku zaměření Silnoproudá elektrotechnika absolvovali ve dnech 4. a 5. dubna 2011 exkurzi zaměřenou na elektroenergetiku.

Nejprve si v závodě Siemens Drásov prohlédli zajímavou výrobu velkých elektromotorů a synchronních generátorů pro průmyslové a energetické aplikace. Po krátké zastávce na přírodní rezervaci Hadcová step v Mohelnu se nejprve v informačním centru Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice podívali na filmy o historii elektrárny a využití vodní energie pro energetické účely. Následovala exkurze vlastních prostor elektrárny včetně sestupu k přívodnímu potrubí v tělese přehradního tělesa.

K večeru byl čas na prohlídku Třebíče a ubytování bylo zajištěno v příjemném prostředí rekreačního střediska Jalovec.

Druhý den dopoledne byla připravena exkurze rozvodny 400 kV Slavětice a následoval přejezd do Jaderné elektrárny Dukovany. Pro žáky partnerské školy Skupiny ČEZ zde byla připravena přednáška na téma palivového cyklu v jaderné elektrárně a odpoledne proběhla návštěva informačního centra a prohlídka strojovny sekundární části elektrárny.

Ve všech navštívených provozech se budoucí maturanti dočkali kvalitního odborného výkladu. Poznatky z exkurze určitě využijí při své první zkoušce dospělosti.

Ing. Oldřich Klemš
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]