Energetická maturita 2011

Pět žáků 3. ročníku SPŠE Mohelnice zaměření Silnoproudá elektrotechnika využilo nabídky Skupiny ČEZ a v květnu 2011 se zúčastnili v Ostravě třídenního soustředění s názvem Energetická maturita se zaměřením na distribuci elektrické energie.

S vybranými žáky z dalších partnerských škol Skupiny ČEZ z regionu severní Moravy a východních Čech absolvovali celou řadu přednášek na témata distribuce elektrické energie, investice do obnovy distribučního zařízení, řízení distribuční soustavy včetně dispečinku, provozování rozvoden, sítí vvn, vn a nn, práce pod napětím, diagnostické metody a zajištění bezpečnosti práce při činnosti na zařízení distribuční sítě. Součástí byly exkurze včetně praktických ukázek práce na rozvodném zařízení. Závěrem proběhla beseda s vedením společnosti, všichni složili vědomostní test, byly jim předány ceny a získali diplom o absolvování "Energetické maturity".

Všichni účastníci byli s organizací soustředění i péčí pořadatelů Energetické maturity velmi spokojeni. Velké poděkování patří především Ing. Martině Sýkorové, která celou akci za Skupinu ČEZ garantovala.

Ing. Oldřich Klemš
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]