4.B na Ústavu mikroelektroniky FEKT - VUT v Brně

29.11.2011 absolvovali žáci 4.B (zaměření Automatizační technika) exkurzi na pracovištích Ústavu mikroelektroniky. V úvodu nám doc. Ing. Jiří Háze poskytl základní informace o oboru a možnostech studia, poté následovala prohlídka moderních laboratoří. Všichni pracovníci se nám ochotně věnovali a poskytli kvalitní výklad.

Obor Mikroelektronika a technologie je velmi široký, což některé z nás překvapilo. Zahrnuje technologii výroby integrovaných obvodů, jejich návrh i aplikace, vlastnosti materiálů, výrobu desek plošných spojů, přístrojovou a měřicí techniku, senzoriku i nanotechnologie. Studenti se tedy mohou soustředit na oblast, která je jim nejbližší.

Žáci maturitního ročníku získali velmi cenné informace, které uplatní při rozhodování o dalším studiu.

Ing. Dana Trefilíková
Ing. Bohumil Veselý
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]