SPŠE Mohelnice a Nadační fond SPŠE Mohelnice

pořádají soutěž:

Technik roku 2011

Vyhodnocení provede odborná komise, akce je ohodnocena cenami od sponzorů.

 

Soutěžit můžete v těchto oblastech:

1. Teoretická a praktická elektronika
znalostní písemný test a praktická úloha na sestavení výrobku
uzávěrka přihlášek 14.02.2011
Vlastní soutěž proběhne dne 16.03.2011
2. Obnovitelné zdroje energie a úspory energií
práce zaměřená na solární systémy, tepelná čerpadla, biomasu, malé vodní elektrárny, úsporu paliv a energií při přechodu na obnovitelné zdroje energie, zateplování objektů atd.
Odevzdání prací do 16.03.2011.
3. Vlastní tvorba - Elektrotechnický výrobek
Odevzdání výrobku do 16.03.2011.
Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií:
− I. a II. ročník
− III. a IV. ročník

30.3.2011 proběhne prezentace tří nejlepších prací OZE a vyhlášení výsledků soutěže ve shromažďovací místnosti.

 

Podrobnější popis jednotlivých oblastí:

1. Teoretická a praktická elektronika

Soutěžící zhotoví a oživí v určeném časovém limitu elektronický výrobek dle zadání a z dodaného materiálu. Hodnoceno bude technické zpracování výrobku a jeho funkčnost.

V teoretické části bude znalostní písemný test ze základů elektrotechniky. Test má 20 otázek a časový limit k zodpovězení.

2. Obnovitelné zdroje energie a úspory energií

Zadání:

Zpracujte práci zaměřenou na obnovitelné zdroje energie nebo na úsporu energie v bytové nebo občanské výstavbě. Práce může být zaměřena na solární systémy, tepelná čerpadla, biomasu, malé vodní elektrárny, úsporu paliv a energií při přechodu na obnovitelné zdroje energie, zateplování objektů atd.

Projekt bude obsahovat:

  1. Práci v rozsahu 5 - 15 stran formátu A4, včetně obrazových a grafických příloh je třeba zaměřit na teoretický popis a analýzu instalovaných systémů, popis konkrétního řešení z praxe (z domova, bydliště i vzdáleného okolí) včetně konstrukčního řešení.
  2. Práci je třeba vhodně doplnit dokumentací, fotografiemi, tabulkami s odbornými informacemi o výkonu, ekonomice užití, nákladovosti na opravy a ukazateli ochrany životního prostředí např. srovnáním s fosilními palivy. Důležitým parametrem je Váš vlastní názor na vhodnost zvoleného zdroje nebo úspor nebo přínos pro Váš osobní nebo pracovní život. Vlastními slovy vyhodnotíte přínosy i nedostatky popisovaného řešení (případně vč. urbanistického pojetí začlenění technologie do krajiny). Vhodným doplňkem může být provedení průzkumu veřejného mínění u domácího obyvatelstva, místních politiků a odborníků.

Poznámka:

Projekt bude zpracován v náležité technické a grafické úpravě. Práce bude v rozsahu 5 - 15 stran formátu A4, včetně obrazových a grafických příloh. Lze použít textové i grafické editory, práce nesmí být použita z internetu.

3. Vlastní tvorba - Elektrotechnický výrobek

Zadání:

Pokud jste vyrobili nebo právě doděláváte nějaký elektrotechnický výrobek (zesilovač, nabíječka, robot, siréna, počítačem řízený vláček...), přijďte se s ním pochlubit a porovnat svou šikovnost se spolužáky. Nezapomeňte přinést i případné podklady (schémata zapojení, montážní výkresy, návrhy plošných spojů, výpočty...).


[Zpět na akce] [Hlavní stránka]