Workshop ELEKTRONIKA

pro žáky mohelnických základních škol

Jako minulý rok, tak i letos naše škola pořádala pro žáky mohelnických základních škol se zájmem o elektrotechniku. Přihlásilo se 7 žáků ze ZŠ Mlýnská a pět žáků ze ZŠ Vodní. Kromě toho se k nám přihlásili i dva žáci ze zábřežské základní školy, kteří se o WORKSHOPU dozvěděli na prezentaci škol v Olomouci. Pro všechny zájemce byly připraveny dva tematické okruhy s elektronickou stavebnicí. Žáci zhlédli prezentaci o výrobě plošných spojů novými moderními technologiemi, dále prezentaci proč studovat technické obory a jejich uplatnění na trhu práce. Dále následovalo seznámení s přichystanými stavebnicemi.

Pak se žáci pustili do práce pod dozorem zkušených pedagogů a studentů. Během dopoledne se tak seznámili s výrobou plošných spojů, osazováním součástek, jejich pájením na zřízeném pracovišti, které bylo vybudováno za finanční podpory HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. a zprovozňováním jednotlivých stavebnic. Osvojili si základní pracovní návyky při práci s profesionálními vybavením na novém pracovišti. Všem studentům se podařilo dané stavebnice sestavit a oživit.

Jsme potěšeni zájmem žáků základních škol o technologie v daném oboru, které pak mohou využít v praktickém životě.

Naší snahou je v mladých lidech opět oživit zájem o technické obory s využitím moderní techniky, proto budeme příští rok tento workshop pořádat znovu.

Ing. Miloš PALLA
vedoucí školních dílen

Práce na výrobcích

Prezentace o výrobě plošných spojů

Výrobky

[Zpět na akce] [Hlavní stránka]