17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.

Na SPŠE jsme si tento den připomněli se studenty prvního ročníku již 16. 11. 2012. Připojili jsme se tradičně k celostátní akci Jeden svět na školách a s předstihem jsme si objednali nabízený film Nikomu jsem neublížil ( o praktikách StB v 50. letech 20. století). Průvodního slova se ujal náš host ze sdružení Respekt a tolerance - pan Luděk Štipl. Vzpomněl, že tato část našich dějin není zapomenuta, protože dosud žijí svědci, kteří hrůzy komunistického režimu okusili na vlastní kůži, zatímco bývalí estébáci si mnohdy užívají klidného důchodu.

V druhé části programu jsme zhlédli film, na němž se pan Štipl podílel. Představil nám osudy krajana Otty Wolfa, který se ve věku našich studentů za války v okolí Mohelnice skrýval před transportem. Tento mladý muž si v neuvěřitelných skrýších za strastiplných okolností psal deník. Otta se bohužel konce války nedožil. Byl umučen v březnu 1945. Rodina se pokusila deník vydat knižně, ale to se podařilo až po Listopadu 1989.

Film sklidil u našich studentů zaslouženou úctu a nedivíme se, že získal nejedno ocenění. Mnozí jsme si v srdci odnesli tiché poselství, že „národ, který nezná svou historii, by si ji měl prožít znovu”. A to by určitě bylo mnohdy nelehké.

Milena Drlíková, Marta Náplavová
vyučující CJL a DEJ
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]