Projekt ENERSOL 2012

Žáci středních škol Olomouckého kraje ve školním roce 2011/2012 se zúčastnili za finanční podpory Olomouckého kraje s osobní záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Sekaniny národního projektu ENERSOL 2012 spojeného se soutěží na témata obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje.

Projekt ENERSOL je zaměřen na prosazování nových forem vzdělávání žáků a učitelů ve spolupráci se zaměstnavateli v průmyslu, energetice, stavebnictví, zemědělství a v dopravě. Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí učitelů environmentální výchovy a budoucích absolventů škol v souladu s potřebami regionálních trhů práce. Projekt ENERSOL nabízí školám novou formu ukončení odborného výukového modulu obnovitelných zdrojů nebo energetických úspor. Touto formou může být i zpracování žákovských projektů a jejich obhajoba u maturitní zkoušky. Vizí soutěže je prokázat společenskou potřebu vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů energie formou soutěže, ve které by žáci měli propagovat a srozumitelně informovat o využití obnovitelných zdrojů v okolí svého bydliště nebo ve své škole.

Ve školním roce 2011/2012 se jednalo již o 8. ročník národního projektu ENERSOL, pro který bylo nosným tématem "Podpora vzdělávání obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a snižování emisí v dopravě", které bylo spojeno s prezentací a vyhodnocením soutěžních prací žáků středních škol České republiky. Hlavními pořadateli národního projektu jsou zřizovatelé středních a vyšších odborných škol (samosprávné kraje), gesci zabezpečují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Odbornou spolupráci zajišťují ČVUT Praha, Česká energetická agentura, Státní fond životního prostředí a Národní ústavu pro vzdělávání. Hlavním finančním partnerem jsou samosprávné kraje. Národní kolo a koordinaci celé soutěže zajišťuje Vzdělávací agentura Kroměříž.

Pro rok 2012 byla v hlavní kategorii soutěže vymezena tři hlavní témata:

  1. úspory energií, nízkoenergetické, pasivní a inteligentní domy (vč. rekuperace tepla a využívání obnovitelných zdrojů energie),
  2. využívání obnovitelných zdrojů energií v oblastech solárních elektráren, fototermických kolektorů, fotovoltaických panelů, větrných elektráren, malých vodních elektráren, využití biomasy, tepelných čerpadel, bioplynových stanic a skládkových plynů
  3. využívání technologií na snížení emisí v dopravě, palivové články, CNG a hybridní motory.

V úterý 13. března 2012 proběhlo v příjemném prostředí Pensionu Residence v Mohelnici krajské kolo konference s tématikou obnovitelných zdrojů a úspor energie projektu ENERSOL 2012. Pořadatelem konference byla Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice. V Olomouckém kraji se do soutěže zapojili žáci 8 středních škol.

Pracovní seminář 31. Ledna 2012 v Mohelnici Exkurze na bioplynové stanici v Třeštině Již v lednu absolvovali soutěžící na SPŠE Mohelnice úvodní seminář spojený s odbornou přednáškou České společnosti pro větrnou energii a exkurzí na bioplynové stanici a fotovoltaické elektrárně v Třeštině u Mohelnice, kterou provozuje akciová společnost Úsovsko. Následně soutěžící zpracovali práce v rozsahu 5 až 15 stran formátu A4 doplněné grafickými a obrazovými přílohami, které byly zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systémů včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotili přínosy i nedostatky zařízení. Práce byly vhodně doplněny dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu zařízení, jejich ekonomice, užití i nákladovosti a snížení znečištění životního prostředí. Velmi cenná jsou vlastní stanoviska a oponentura zvolené technologie včetně osobních stanovisek soutěžících, zda tuto alternativní energii budou v budoucnu využívat.

Účastníci krajského semináře a soutěžního kola v Mohelnici Do krajského kola soutěže se postoupilo 18 prací a z nich po vyhodnocení nezávislou odbornou porotou bylo 13 nejlepších prezentováno v Mohelnici. Zde již čekala další čtyřčlenná porota, kterou tvořili RNDr. Jana Motyková a Ing. Zorka Husová z Národního ústavu pro vzdělávání, Mgr. Vladimíra Schneidrová z krajského úřadu Olomouckého kraje a Ing. Zdeněk Jirásko ze závodu Siemens Elektromotory Mohelnice. Komise zhodnotila podle celostátně daných kritérií nejen odborné zaměření, ale i způsob prezentace a schopnosti soutěžícího přesvědčit komisi, že se umí v dané problematice orientovat a obhájit svoje názory.

Vysokou společenskou úroveň dokládá, že za Olomoucký kraj se konference zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Sekanina, pracovníci odboru školství, za pořádající Vzdělávací agenturu Kroměříž její ředitel a gestor celé národní i mezinárodní soutěže Ing. Jiří Herodes a přítomni byli ředitelé zúčastněných škol. Závod Siemens Elektromotory Mohelnice zastupoval ředitel závodu Ing. Pavel Pěnička, který přítomné informoval o produkci i budoucích záměrech mohelnického závodu, a Ing. Zdeněk Jirásko, který zasedal v odborné komisi. Společnost Hella Autotechnik Mohelnice zastupoval výrobní ředitel Ing. Miroslav Bureš.

Vítězná sestava krajského kola: zleva Martin Bednář, Roman
Pálka, Richard Haltmar, Robert Hausner, Michal Ambrož a náhradník Jan
Bílek V krajském kole soutěže obsadil první místo Martin Bednář z VOŠ a SPŠ Šumperk s prací Úspora elektrické energie v domácnosti, druhý skončil Roman Pálka ze SŠT Přerov s prací Malá vodní elektrárna Bystřice pod Hostýnem - Hartlův mlýn a pila-, třetí místo získal Richard Haltmar ze SPŠE Mohelnice za práci Kavitační topení, čtvrtý byl Robert Hausner za SPŠ Přerov za práci Úspora energie na naší škole a páté místo získal Michal Ambrož, opět ze SPŠE Mohelnice, za práci Automatický kotel na biomasu.

Zástupci Olomouckého kraje na národní konferenci v Pardubicích Těchto pět soutěžících reprezentovalo Olomoucký kraj v národním kole soutěže ENERSOL 2012, které se konalo 22. a 23. března 2012 v Pardubicích. Zde se zástupci Olomouckého kraje neztratili a v těžké konkurenci obsadil Martin Bednář desáté a Richard Haltmar celkové 20. místo v republice s právem postupu do mezinárodního kola v Hradci Králové za účasti zástupců České republiky, Slovenské republiky, Rakouska, Slovinska a Polska. Toho se bohužel z důvodu nemoci nemohli zúčastnit.

Organizátor krajského kola Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice obdržela za vynaložené úsilí v prosazování nových forem vzdělávání žáků a učitelů na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a snižování emisí v dopravě jako poděkování diplom ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Věříme, že nás zřizovatel podpoří také příští rok a nabyté zkušenosti tak zúročíme i ve školním roce 2012/2013.

Ing. Oldřich Klemš
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]