Internetová matematická olympiáda 2012

Dne 27. 11. 2012 pořádala VUT Brno Fakulta strojního inženýrství 5. ročník Internetové matematické olympiády. Naše škola se zúčastnila poprvé.

Soutěž byla vyhlášena v kategorii sedmičlenných týmů. Každý tým měl svého kapitána - studenta zodpovědného za komunikaci s organizátory. Během dvou hodin tento tým řešil 10 matematických úloh, které následně elektronicky odeslal zadavatelům.

Řešení každého příkladu organizátoři ohodnotili koeficientem v rozmezí 0,00 (není správně řešen) až 1,00 (vyřešen kompletně). Počáteční bodová hodnota každého příkladu byla 100 bodů. O tyto body se rozdělily týmy mezi sebou dle přiřazeného koeficientu. Podstatná je myšlenka, že nejvíce bodů se získá za příklad, který zvládne vyřešit nejméně účastníků. Hlavním cílem soutěže je silnější motivace studentů ke studiu matematiky a obecně technických disciplín. Příklady jsou tedy voleny tak, aby každý tým měl šanci vyřešit alespoň některou úlohu.

A to nejlepší na závěr. Náš tým se v obrovské konkurenci 207 týmů z Česka i Slovenska (190 týmů z gymnázií a 17 týmů z průmyslových škol) umístil na úžasném 55. místě. Gratulujeme!!

Složení týmu SPŠE:

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu nejen matematiky.

Mgr. Marcela Išová
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]