Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 3. 4. 2012 proběhlo na SOŠ v Šumperku Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy.

Naši školu reprezentovali na Olympiádě studenti Radek Gobel z 1.A a Patrik Fišnar ze 3.A.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. a 2. ročníky a 3. a 4. ročníky. Celkem se zúčastnilo 37 studentů. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která proběhla písemnou formou, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.
Hodnocena byla pouze první tři místa v každé kategorii. Jako členka poroty mohu potvrdit, že naši dva soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a prokázali kvalitní znalosti anglického jazyka.

Děkujeme jim za reprezentaci školy.

Ing. Marta Rašnerová
Mgr.Hana Švábenická

[Zpět na akce] [Hlavní stránka]