Týden knihoven

je celorepubliková akce, ke které se naše škola tradičně připojila. S prvním ročníkem jsme 3. 10. a 5. 10. 2012 navštívili Městskou knihovnu v Mohelnici za účelem netradiční výuky českého jazyka. Informatická výchova začíná vždy ohlédnutím se za historií vzniku písma, prvních literárních památek, pokračuje přehledem informačních zdrojů, druhy a funkcemi knihoven, dějinami místní knihovny, praktickými ukázkami vyhledávání informací, exkurzí po odděleních bibliotéky a končí poděkováním paní Haně Chmelařové, která nás obětavě rok co rok vzdělává a provází „svým” královstvím. Teď už chybí jen maličkost - aby studenti konečně a opravdu rádi začali číst.

Milena Drlíková, vyučující ČJL
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]