Týden knihoven

V prvním říjnovém týdnu se 1.A a 1.B naší školy seznámily s tradiční celorepublikovou akcí Týden knihoven. Mnozí žáci byli překvapeni, že v instituci, která je v našem městě už od r. 1904 (tehdy jako spolková knihovna), se nejen půjčují knihy, ale konají výstavy, besedy, autorská čtení, soutěže. Od r. 1924 máme v Mohelnici knihovnu veřejnou. Za války byla zcela zničena, zachránilo se jen 175 svazků. Od r. 1961 zde pracovala profesionální knihovnice a už r. 1966 mělo město knihovnu střediskovou, která spravovala 16 okolních obcí. Roku 1998 dorazil do této kulturní instituce internet a od r. 2007 je pro veřejnost zdarma.

V současné době se knihovnice starají asi o 53 000 knih.S vlídností a trpělivostí nás slovem i prakticky provázela Mgr. D. Protivová. Plnili jsme úkoly, hledali si tituly k maturitě, prohlíželi jsme odborné časopisy a elektronicky se brouzdali v jiných knihovnách. S nostalgií jsme očima hladili nejmilejší knihy svého dětství a s úžasem jsme zjistili, kolik klasických titulů má komiksovou podobu. Rozloučili jsme se optimistickým sloganem: Nežli ležet v lihu, lepší přečíst knihu (nebo e-knihu!).

Milena Drlíková, vyučující ČJL
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]