17. listopad

Události 17. listopadu roku 1939 a 1989 mají nadčasový význam. Mladé generaci je třeba připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Na pátek 15. 11. 2O13 jsme si pozvali již tradičně pro první ročníky hosta - pana Luďka Štipla. Už léta sbírá malé osobní příběhy z našeho regionu. Zajímá se o osudy lidí postižených válkou i totalitou.

Poutavé vyprávění doprovodily dva filmy. Pan Štipl ale ze skromnosti sobě vlastní nezmínil, kolik mravenčí práce je nutno vyvinout, aby vyhledal jednotlivé osobnosti, ověřil fakta, navázal kontakty a nadchl další lidi pro uspořádání výstav či natočení dokumentů, dokud pamětníci žijí. To jsme se mohli dozvědět shodou okolností z relace Českého rozhlasu Olomouc jen o den později.

M. Drlíková, Marta Náplavová
vyučující dějepisu
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]