Sportovně turistický kurz třetích ročníků

Ve dnech 16. - 27. září 2013 absolvovali žáci třetích ročníků dle školního vzdělávacího programu sportovně turistický kurz. V tomto školním roce, na rozdíl od let minulých, kdy probíhal STK na školní chatě v Hynčicích pod Sušinou, byl organizován netradiční formou jednodenních aktivit.

V pondělí a ve středu to byly cyklistické výlety, v úterý sjezd řeky Moravy z Moravičan do Litovle, ve čtvrtek si žáci zahráli paintball v olomoucké pevnosti a v pátek byl kurz zakončen v občanském sdružení Ryzáček na Vyšehorkách, kde žáci absolvovali krátký kurz práce s koňmi. V rámci této aktivity si i zasoutěžili, projeli se na koních a na závěr poseděli při opékání špekáčků.

I přesto, že počasí nebylo ideální, byly tyto dva týdny příjemným zpestřením výchovně vzdělávacího procesu a všichni účastníci si kurz prováděný touto formou velice pochvalovali. Zvláště se žákům líbil průjezd na kolech Litovelským Pomoravím, kde se seznámili s unikátním územím evropského významu, které je tvořeno lužními lesy a rameny řeky Moravy. Při sjezdu řeky Moravy zažili mnoho legrace, někteří se nedobrovolně vykoupali. Při závěrečném posezení si účastníci STK sdělili společné zážitky z celého týdne, prohlédli si fotografie, které si během kurzu pořídili na svých fotoaparátech a mobilech. Při této příjemné atmosféře u ohně všichni konstatovali, že kurz se vydařil, a že by se mělo v tomto trendu pokračovat i v příštích letech.

[Zpět na akce] [Hlavní stránka]