Tradiční Týden knihoven

S prvními ročníky jsme se po roce znovu zapojili do celostátní akce, která probíhá od 6.10. 2014. V městské knihovně jsme absolvovali výuku informatiky a mnoho teoretických věcí jsme si vyzkoušeli prakticky. Řadu skutečností a termínů jsme znali už z hodin českého jazyka a dějepisu. Ale změna prostředí nebyla vůbec na škodu. prošli jsme si vývojem písma, starověkými literaturami i současnými zajímavostmi. Byli jsme docela hrdí, když jsme se dozvěděli, že První republika dala vzniknout nejstarší ucelé síti knihoven na území ČSR, což nemělo ve světě obdoby. Však nás také záhy řada evropských států napodobila.

V prvním patře knihovny jsme si pak prohlédli různé druhy katalogů, dle nichž lze vyhledávat informace. Prolistovali jsme některé lákavé časopisy a knihy, zkusili si na PC vyhledat dostupnost zadaných titulů a hlavně jsme zjistili, že zdejší knihovna je vlídné prostředí s mnoha službami a kulturními akcemi. To nám pomůže při systematické přípravě maturitní četby. Milým zjištěním bylo, že někteří naši studenti jsou dlouholetými návštěvníky této instituce, která má přislíbené nové, větší a atraktivnější prostory.

Budeme se všichni těšit!

Milena Drlíková, vyučující ČJL a DEJ
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]