SPŠE a SŠTZ spolupracují s firmou SIEMENS

Firma Siemens s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice pořádala již druhý ročník programu EmployerBranding pro žáky třetích ročníků technických středních škol, a to Střední průmyslové školy elektrotechnické Mohelnice a Střední školy technické a zemědělské Mohelnice.

Cílem tohoto programu je představit jednu z největších firem v regionu žákům technických škol jako potencionálním budoucím zaměstnancům. Žáci se setkávali po dobu pěti měsíců se zástupci firmy Siemens na přednáškách a besedách, jejichž cílem bylo přiblížit žákům chod takového typu firmy, seznámit je s výrobou, ale i sociální politikou a jinými oblastmi zájmu, jako je ochrana životního prostředí nebo péče o zaměstnance.

Součástí celého programu byla také exkurze přímo ve výrobním závodě, kde žáci mohli vidět mnohé z toho, co teoreticky znají z výuky odborných předmětů.

14. 5. 2014 v závěru celého cyklu proběhla prezentační soutěž tříčlenných týmů. Obsahem soutěže bylo připravit prezentaci firmy Siemens v elektronické podobě a následně ji také předvést a obhájit před porotou. Žáci měli využít znalosti získané během celého programu, ale museli také sami různé informace vyhledat a doplnit.

V porotě zasedli tři zástupci firmy Siemens (p. Čadová, p. Seifertová, p. Machálek) a dále p. Palla a p. Juřenčák jako zástupci zúčastněných škol. O hodnotné ceny soutěžilo celkem sedm týmů. Celková hodnota výher byla 35 tisíc korun.

Tablet (Apple iPad mini s Retina displejem WiFi+Cellular 16GB) pro nejúspěšnějšího řešitele kvízu dostali žáci: Filip Chyťa ze SPŠE a Josef Malý ze SŠTZ. Tři chytré telefony HTC pro vítěze prezentační soutěže získal tým SPŠE ve složení Michal Janoušek, Tomáš Jílek, RadekGöbel . Všechny týmy si z prezentační soutěže odnesly malou pozornost v podobě hrníčků s logem firmy Siemens.

Jde o zajímavý projekt, který prohlubuje spolupráci škol s firmou Siemens.

[Zpět na akce] [Hlavní stránka]