Cesta na ekonomický workshop do Olomouce

Naše škola vstoupila do projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji. Přínosem bude výchova podnikatelsky aktivních a ekonomicky kompetentních mladých lidí. V rámci inovované výuky došlo k vytvoření jedinečného vzdělávacího materiálu v podobě interaktivního prodnikatelského komiksu a SW aplikace, která bude sloužit žákům zapojeným do projektu k tvorbě podnikatelských záměrů. Na workshopu se žáci 3. ročníku seznámili s koordinátory ekonomické gramotnosti a odbornými mentory z Moravské vysoké školy Olomouc. Tak byla navázána počáteční vzájemná spolupráce. Celý projekt pokračuje až do poloviny prosince 2014, kdy bude slavnostně vyhodnocen nejlepší podnikatelský záměr studentů zúčastněných škol.

Mgr. Marta Náplavová, vyučující EKO
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]