Tradice spolků v Mohelnici

Na poslední hodinu dějepisu v tomto školním roce jsme se s 1.A vypravili 20. 6. 2014 na čerstvě otevřenou výstavu do muzea. První spolky v našem (tehdy převážně německém) městě vznikaly od 70. let 19. století. Postupně se sdružovali sportovci, hasiči, střelci, přibyl okrašlovací, muzejní i pěvecký spolek. Se vznikem ČSR se posílily národní tradice, bylo ctí být členem různých klubů a institucí (postupně se vyčleňovala varianta česká x německá).

Pro nás průmyslováky bylo zajímavé vidět dobové fotografie vzniklé pod okny naší školy. Mimochodem v budově současné SPŠE se kdysi konaly výstavy a taky se tu cvičilo, když ještě nebyla sokolovna. Olomoucká ulice se jmenovala Schillerova a za hradbami v prostoru Rašnerovy pekárny bývala městská střelnice (terče stály tam, kde je dnes čekárna). V místě sporovní haly OA bylo kluziště. Fotografie z parku, zachycující někdejší zahradníkův domek, nám pomohly utvořit si představu, kde kdysi stávala katovna. Je hezké, když člověk zná minulost místa, kde žije a studuje. Ale teď se už opravdu těšíme na prázdniny.

Milena Drlíková, vyučující ČJL
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]