Technik roku 2014

Dne 20.06.2014 se na SPŠE Mohelnice konala tradiční soutěž studentských prací TECHNIK ROKU. Letošní ročník byl však pojat v duchu workshopu nápadů a zkušeností z oblasti elektrotechniky, energetiky i robotiky.

Žáci měli za úkol představit svůj projekt v krátké prezentaci, popř. i předvést funkci zhotoveného výrobku. Tato akce byla vynikající příležitostí pro žáky 3. ročníků, kdy si mohli vyzkoušet prezentaci své budoucí dlouhodobé maturity a získat tak cenné připomínky a náměty od odborné hodnotící komise. Posuzováno přitom nebylo jen samotné technické řešení, ale i grafická a stylistická úprava prezentace. Hodnoceny byly také schopnosti žáka svůj nápad či výrobek tzv. "prodat".

Pozitivně hodnoceným prvkem bylo využití platformy Arduino, které si sami žáci v předešlém workshopu sestavili a nyní jej úspěšně "nasadili" na svůj technický problém. Pochvalu si také zaslouží žáci 2.ročníku, kteří si připravili dvoujazyčnou (anglicko-českou) prezentaci.

Spoustu dobrých nápadů a vytrvalosti při jejich realizaci, za celou komisi, přeje

Ing. Miroslav Opl
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]