Enersol 2014

SPŠE Mohelnice - krajské centrum obnovitelných zdrojů

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice získala statut Krajského centra obnovitelných zdrojů Olomouckého kraje. Cílem tohoto centra je informovat žáky škol, odbornou i laickou veřejnost o prospěšnosti zařízení, která snižují energetickou náročnost, hledají nové možnosti úspor a výroby energie. Od počátku své existence pořádá toto centrum ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž semináře a exkurze pro žáky Olomouckého kraje. Výsledkem těchto seminářů je vyhotovení soutěžních prací v oblasti obnovitelných zdrojů, které postupují dále do krajského, celostátního a mezinárodního kola.

Dne 23. ledna 2014 uspořádalo Krajské centrum obnovitelných zdrojů energie (OZE) při SPŠE Mohelnice seminář pro žáky středních škol Olomouckého kraje. Výzvu přijalo dvacet žáků se zájmem o tuto problematiku. Pro tyto zájemce byla připravena odborná přednáška z oblasti výroby a provozu větrných elektráren. Po přednášce měli žáci v diskusi množství dotazů. Následně jsme se autobusem přepravili na bioplynovou stanici v Třeštině, kde nás provázel ředitel divize energetiky akciové společnosti Úsovsko pan Petr Spurný. Žákům vysvětlil procesy, které probíhají v bioplynové stanici, a následné spalování bioplynu ve speciálním agregátu, který dává na výstupu výkon 1 MW. Při odchodu jsme si ještě prohlédli fotovoltaickou elektrárnu o výkonu cca 99 kW, která je umístěna na střeše bývalé hospodářské budovy. Žáci se dověděli o možnostech výkupu vyrobené elektrické energie. Všichni plni dojmů se rozjeli domů s představou, jakou práci by mohli zpracovat do soutěže na krajskou konferenci Enersol 2014.

Dne 10. února 2014 nám bylo na krajské centrum odevzdáno 13 soutěžních prací v oblasti obnovitelných zdrojů. První určená odborná porota se skládala z odborníků z praxe - zástupce firmy Wattsun Ing. Ctirad Prokeš, za MÚ Mohelnice Ing. Oldřich Klemš a za odbornou veřejnost Ing. Jiří Černý. Tato komise vyhodnotila soutěžní práce a doporučila je do soutěže na krajskou konferenci Enersolu.

Krajská konference se uskutečnila 18. února 2014 v Pensionu Residence v Mohelnici. Na konferenci se dostavili významní zástupci Olomouckého kraje, města Mohelnice a zástupci sponzorujících firem Siemens s.r.o., Hella Autotechnik s.r.o., RPSnet s.r.o. a Rastr elektro s.r.o.

Do soutěže se nakonec přihlásilo šest škol technického zaměření a to: SPŠ Přerov, SŠT Přerov, SŠE Lipník nad Bečvou, VOŠ a SPŠ Šumperk, SŠTZ Mohelnice a SPŠE Mohelnice. V soutěži byly dvě kategorie, a to Enersol a praxe a Enersol a inovace.

Druhá odborná porota hodnotila nejen formální a odbornou stránku žákovských prací, ale i prezentaci a obhajobu práce jednotlivých účastníků. Tato porota se skládala ze tří členů, jmenovitě paní RNDr. Zuzana Dvořáková z Národního ústavu vzdělávání Praha, pan Ing. Josef Hozák, ekonomický ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems a paní Bc. Marcela Stratilová za Olomoucký kraj. Soutěžící vystupovali ve vylosovaném pořadí a na konci své prezentace museli odpovídat na odborné dotazy. I přes velkou rivalitu mezi soutěžícími zde vládla příjemná a pohodová atmosféra vytvořená pracovníky Pensionu Residence.

Po odprezentování poslední soutěžní práce odborná komise určila podle předem stanovené metodiky pořadí soutěžících. V kategorii Enersol a inovace zvítězila práce, kterou vypracoval Petr Tomek ze školy SŠT Přerov, s názvem CNG - stlačený zemní plyn v automobilech. Na druhém místě se umístila práce Tomáše Jílka ze SPŠE Mohelnice s názvem MVE Potůčník.

Ve druhé kategorii Enersol a práce vybojoval první místo žák Jan Bílek ze školy SŠTZ Mohelnice s prací nazvanou Návrh na snížení spotřeby elektrické energie v Siemens s.r.o. Mohelnice. Druhé místo získala práce Jiřího Dvořáka z VOŠ a SPŠ Šumperk nazvaná Úspora energie v osvětlení. Na třetím místě se umístil Adam Svoboda ze školy SŠTZ Mohelnice se svou prací Bydlení budoucnosti mýma očima.

Dále byla udělena i cena oponentů prací z prvního kola, kterou získal Adam Svoboda ze SŠTZ Mohelnice. S blížícím se koncem soutěže byl vybrán tým, který bude reprezentovat Olomoucký kraj na celostátní konferenci v Praze. Do tohoto týmu postoupili Petr Tomek, Tomáš Jílek, Jan Bílek, Jiří Dvořák, Adam Svoboda, Vít Rytíř a Michal Procházka.

Na závěr celé konference zazněla moravská hymna Enersolu, která ukončila celou konferenci v Mohelnici.

Za krajské centrum obnovitelných zdrojů při SPŠE Mohelnice bych chtěl vyjádřit poděkování všem zúčastněným hostům, sponzorům, ředitelům, koordinátorům a žákům, kteří vytvořili nezapomenutelnou atmosféru celého dne. Dále chci poděkovat panu řediteli SŠTZ Bc. Jiřímu Ženožičkovi za aktivní spolupráci při přípravě soutěže.

Ing. Miloš Palla

Reportáž Mohelnické televize
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]