Maturitní ples 2015

V pátek 23. 1. 2015 se konal tradiční maturitní ples Nadačního fondu SPŠE Mohelnice. Večerem provázeli studenti 1. ročníku Eva Ryšánková a Jan Berg. Ačkoliv to byla pro ně premiéra, zhostili se této úlohy bravurně. Hned na začátku se mohli hosté seznámit se životem studentů 4.A a 4.B prostřednictvím jejich prezentací pod názvem TAKOVÍ JSME BYLI…

Následně vystoupily s tanečním číslem mažoretky ZUŠ Mohelnice. Vyvrcholením večera byl slavnostní nástup a představení maturantů a jejich třídních profesorek – PhDr. Mileny Drlíkové a Mgr. Marty Náplavové. Průvodní slovo si při ceremoniálu vzal ředitel školy Ing. Miloš Palla. Rodiče dojatě sledovali šerpování svých náhle dospělých potomků a zachycovali tyto neopakovatelné chvíle na své fotoaparáty a kamery. Následný přípitek s třídními učitelkami hoši brali jako významný slib, že přípravu na zkoušku dospělosti berou nanejvýš vážně.

Program pokračoval ukázkami sportovních tanců tanečního páru Jakuba a Vasky. Následovala diodová show skupiny POSTRPOI. Nadšení vyvolával světelný efekt s logem SPŠE Mohelnice. Překvapením večera bylo humorně laděné recitační vystoupení emeritního dlouholetého profesora školy – Františka Šípka. Jako bonus vystoupili žáci 4.B s půlnočním tancem v maskách.

Mezitím si spokojení výherci z řad rodičů, studentů a hostů vyzvedávali přímé výhry v tombole. Hlavní ceny se losovaly přesně ve 24:00. Napětí gradovalo až k hlavní ceně večera – tabletu, který věnovala nadace průmyslové školy.

Velké poděkování patří všem, kteří připravovali ples a starali se o zdárný průběh večera.

třídní učitelky 4. ročníku
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]