Merkur perFEKT Chalenge Brno

Dne 24.11.2015 jsme se, my studenti 4.A SPŠE Mohelnice, zúčastnili soutěže Merkur perFEKT Chalenge Brno, která se konala na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně.

Do této soutěže jsme se přihlásili dobrovolně, neboť jsme si byli vědomi, že pokud splníme zadání soutěžního úkolu, budou nám prominuty přijímací zkoušky na tuto fakultu.

Této soutěže se každoročně účastní čtyřčlenné týmy z různých středních škol. Letos těchto týmů bylo 50. Týmy jsou rozděleny do kategorií podle zadání úkolu.

Naše skupinka, nesoucí název Stark Industries, plnila nelehký úkol ve znění: "Sestavte dělo ze stavebnice Merkur schopné vystřelit kuličku a doplňte jej o vhodný elektrický obvod tak, aby kulička opouštějící hlaveň odpojila elektromagnet držící plechovku v neznámé výšce. Kulička musí plechovku při pádu trefit."

Naše družstvo Stark Industries zvládlo tento úkol bravurně. V dané kategorii jsme získali 1. místo, a to nám zajistilo nejen odpuštění přijímacích zkoušek na FEKT, ale i postup do superfinále, které se bude konat v únoru 2016.

Jaroslav Ulman, Jan Bečan, Zdeněk Indra, Josef Semler
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]