Evropský den jazyků

O bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy je nutné neustále pečovat. Naši žáci 1. a 2. ročníku podpořili tento den, jenž letos připadá na sobotu 26. září, nejrůznějšími zábavnými a tvořivými aktivitami, na které v běžných hodinách nezbývá dostatek času ( např. kvízy, křížovky, vyrábění státních vlajek, promítání cizojazyčných filmů ...). Zažili jsme u toho spoustu legrace, něco nového jsme se dozvěděli a ti nejšikovnější dostali sladkou odměnu. Ostatně to můžete sami vidět z přiložených fotografií.

Mgr. Marta Náplavová, PhDr. Milena Drlíková, Mgr. Eva Dudešková - učitelky cizích jazyků
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]