Okrskové kolo SŠ ve florbale dívek

Po dlouhých letech absence dívek SPŠE Mohelnice ve sportovních soutěžích se v tomto školním roce konečně podařilo sestavit florbalové družstvo, které se dne 1.2.2016 zúčastnilo své první soutěže, okrskového kola SŠ ve florbale dívek.

Pětičlenné družstvo, které bylo sestaveno z celkového počtu sedmi žákyň, které na této škole studují, se v turnaji neztratilo. Po bojovném výkonu obsadilo 3.místo za Gymnáziem Zábřeh a OA Mohelnice. Jak vyplynulo z diskuse po turnaji, účast v soutěži dívky velmi zaujala a zároveň je motivovala do dalších soutěží, do kterých by se rády v budoucnu zapojily.

Komise TEV
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]