Olomoucký kraj vítězem celostátního kola ENERSOL 2016

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice získala statut Krajského centra obnovitelných zdrojů Olomouckého kraje. Cílem tohoto centra je informovat žáky škol, odbornou i laickou veřejnost o prospěšnosti zařízení, která snižují energetickou náročnost, hledají nové možnosti úspor a výroby energie.

Každoročně je v rámci tohoto projektu pořádána soutěž studentů středních odborných škol pod názvem ENERSOL. Dne 3. března 2016 proběhla krajská konference Enersol 2016 v Mohelnici.Z tohoto klání vzešel tým, reprezentující Olomoucký kraj na celostátní konferenci Enersol 2016 v Nymburce. Při účasti jedenácti krajů včetně města Prahy se nám podařilo vyhrát kategorii Enersol a propagace a v ostatních dvou kategoriích se umístit na velmi dobrých místech a zvládnout bezchybně znalostní testy, což nám vyneslo první místo v družstvech v rámci České republiky, a tak i převzít Putovní pohár prezidenta asociace Enersolu. Je to zatím náš největší úspěch za dvanáct let trvání této soutěže. Dne 14.-15. dubna 2016 proběhne ještě mezinárodní konference za účasti šesti států Evropy - Slovenska, Slovinska, Polska, Německa, Rakouska a České republiky, která se uskuteční v Brně. I zde bude Olomoucký kraj zastoupen a budeme prezentovat náš projekt a porovnávat s konkurencí Evropy.

Tímto bych chtěl poděkovat všem sedmi reprezentantům našeho týmu za vzornou reprezentaci Olomouckého kraje na této celostátní soutěži. Jsou to Kryštof Ondráček, Pavel Vybíral, Pavel Górecki, Radek Zatloukal, Antonín Vicenec, Ladislav Ondris a Pavel Zukal. Věřím, že o těchto jménech v určitě uslyšíme. Dále patří poděkování i všem učitelům koordinátorům, kteří se starali o včasné zpracování soutěžních prací a dalších náležitostí.

Soutěž ENERSOL se snaží k technice přilákat mladou generaci, která se pak může velmi dobře uplatnit na trhu práce ve všech oblastech technického směru.

Ing. Miloš Palla
RVC při SPŠE Mohelnice
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]