Olympiáda cizích jazyků

Ve dnech 6. a 7. dubna 2016 se konala soutěž o nejlepšího němčináře a ruštináře školy. Ještě nás čeká klání v anglickém jazyce.

Žáci byli prověřeni ve všech jazykových dovednostech a kompetencích. Prostřednictvím poslechových subtestů, textů pro čtení s porozuměním a doplňovacích cvičení hledali odpovědi na běžné konverzační situace. Zájem o akci byl ze strany soutěžících poměrně velký, pracovalo se v příjemné atmosféře.

Cenným poznatkem pro účastníky byl fakt, že neměli žádné problémy porozumět rodilým mluvčím v audioukázkách. Vždyť není důležité, který jazyk je momentálně považřován za číslo jedna, hlavní je se v cizině dorozumět.

Při přípravě olympády nás inspirovala slova rakouského filozofa L. Wittgensteina: ,,Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa."

Mgr. Marta Náplavová, PhDr. Milena Drlíková
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]