Do Německa na zkušenou!

14. 9. 2016 přijala naše pozvání koordinátorka projektu Česko - německého fóra mládeže Veronika Malantová. Zajímavou formou prezentace předala žákům 2. ročníků celou řadu informací o možnostech vycestování do Německa, účastnit se nejrůznějších projektů, studovat na vysokých školách, pracovat ve firmách. Šance uplatnit se v německy mluvících zemích je pro žáky velkou motivací při studiu 2. cizího jazyka!

Mgr. Marta Náplavová
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]