Účast v literární soutěži

Studenti všech ročníků SPŠE Mohelnice reagovali na výzvu Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje a přihlásili se do LITERÁRNÍ SOUTĚŽE o nejlepší vypravování na libovolné téma. Z více než stovky slohových prací byla vybrána netradičně zpracovaná vyprávění studentů 3. a 4. ročníku (ze tříd 3.B a 4. A,B). Chtěla bych jmenovitě poděkovat Evě Ryšánkové, Kryštofu Ondráčkovi, Janu Choutkovi, Petru Dostálovi, Radimu Česákovi a Petru Mutinovi za to, že obětovali kus volného času a splnili všechna kritéria a podmínky soutěže.

Vyhlášení proběhne 12. 12. 2016. Budeme jim držet palce!

PhDr. Milena Drlíková, vyučující ČJL

[Zpět na akce] [Hlavní stránka]