Hejtman Olomouckého kraje navštívil SPŠE Mohelnice

V pátek 15. 4. 2016 navštívil hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil v doprovodu náměstka za školství Ing. Zdeňka Švece naši školu. Setkání s vedením školy i se studenty se zúčastnili také zástupci města Mohelnice, a to starosta města Ing. Pavel Kuba a místostarostka Jana Kubíčková.

Při diskusi s vedením školy se všichni zúčastnění živě zajímali o dění ve škole i o problémy, se kterými se potýkáme. Ředitel školy Ing. Miloš Palla nastínil svou představu o tom, kam chce školu směřovat jak z hlediska výuky, personálního zajištění, tak z pohledu stavebních úprav či vybavení školy.

Zástupci studentů všech tříd pak měli možnost diskutovat s našimi významnými hosty. Jejich dotazy se týkaly různých oblastí, které je nejvíce zajímají. Padly dotazy na údržbu komunikací, způsoby financování a hospodaření kraje, princip dotací, ať už "evropských" či "krajských" a mnohé další.

Beseda proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Na otázky odpovídal nejen hejtman, ale i ostatní výše zmínění hosté. Na závěr odměnil hejtman prvního tazatele a pak nejzajímavější dotaz dárkem.

Jsme rádi, že si naši studenti mohli touto formou doplnit své teoretické znalosti z občanské nauky o "praktický pohled" na regionální politiku.

RNDr. Jana Skopalová
Zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]