Historie a současnost mohelnického hasičského sboru

Dne 15. 6. 2O16 jsme se vypravili s prvním ročníkem na výstavu do mohelnického muzea. Mnozí z našich studentů jsou členy sboru dobrovolných hasičů, takže téma je nám docela blízké. Překvapilo nás, že tam, kde si v pekárně kupujeme rohlíky, kdysi cvičili požárníci, že Mohelnice měla od 19. století německý a český sbor, po r. 1945 pak sbor nejen městský, ale i v továrně MEZ. Zajímavé bylo srovnat technické vybavení v minulosti a dnes. Dozvěděli jsme se kuriózní příhodu, jak hasičům Mohelnice lehla zbrojnice popelem, zhlédli jsme vzácné fotografie zakladatelů a členů sboru, viděli jsme kroniky, ocenění a skleněnou přilbu za záchranu dvou lidských životů v r. 2O14. Připomněli jsme si, u čeho všeho dnes hasičské sbory pomáhají. Není bez zajímavosti, že právě tahle profese se těší velké společenské prestiži.

PhDr. Milena Drlíková, vyučující DEJ
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]