Projekt Příběhy bezpráví

SPŠE Mohelnice jako každý rok vstoupila v měsíci listopadu do celostátního projektu Jeden svět na školách. 15. 11. 2016 se první ročníky zúčastnily projekce, která byla nazvána Zabíjení po česku.

Zcela záměrně jsme se vrátili k tématu, které ještě pořád vzbuzuje emoce. Došlo po 2. světové válce k odsunu, nebo vyhnání německého obyvatelstva z naší republiky? Mnoho bývalých českých Němců dodnes cítí křivdu, protože nebyli žádnými obdivovateli Hitlera, měli tu své domovy, přátele, zapustili zde kořeny, a přesto si při divokém odsunu museli během pár hodin sbalit jen to nejnutnější, strpět bití, ponižování, hlad i nelidské podmínky na shromaždištích a v bývalých koncentrácích, mnozí přišli o život rukou samozvaných „spravedlivých”, byly jim vyrabovány domy. Ti šťastnější našli novou vlast, ale hořkost zůstala i po desítkách let. Ve filmu jsme zhlédli několik konkrétních příběhů a mnohdy z nich mrazilo.

Následovala beseda s hostem - panem Luďkem Štiplem. Při jednom svém pobytu v USA se náhodně seznámil s bývalými sudetskými Němci, kteří bojovali proti nacizmu. A právě o jejich osudu nám vyprávěl, dokonce se Stanislavem Motlem natáčí film, který snad za rok budeme moci vidět i na naší škole.

PhDr. Milena Drlíková, Mgr. Marta Náplavová, vyučující DEJ
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]