Codex gigas v Mohelnici

V pondělí 16. 5. 2016 navštívily dvě třídy SPŠE Mohelnice ojedinělou výstavu v přízemí městské knihovny, aby zhlédly tzv. Ďáblovu bibli, což není přesné označení, protože tato jediná kopie na světě v sobě skrývá nejen Starý a Nový zákon, ale i kalendář, evangelium, odborný spis doktora Galéna (toto jméno použil Čapek v Bílé nemoci), rady kněžím aj. Originál nám ukradli ze sbírek Rudolfa II. na konci 30leté války Švédové. Severskou zemi opustil Codex gigas jen třikrát, z toho v roce 2007 kvůli cestě do Prahy. Kdyby byl vestfálský mír r. 1648 podepsán o 14 dní dřív, mohli bychom tuto neobvyklou knihu požadovat zpět. Faksimile kodexu má cenu půl milionu a její převoz vždy provází zvýšená bezpečnostní opatření. Tato mimořádná kniha unikla jisté zkáze, když byla během požáru ve Stockholmu vyhozena oknem z třetího patra. Byla lehce poškozena a zmenšena. Originál je psaný na pergamenu, kopie je o něco lehčí, neboť je papírová. Může nás těšit, že tento světový unikát je v dobrých rukou a bude zachován i pro další generace.

PhDr. Milena Drlíková, vyučující ČJL a DEJ
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]