Merkur perFEKTChallenge 2016

I tento rok jsme se zúčastnili soutěžeMerkur perFEKTChallenge, kterou pořádá každoročně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Školu reprezentovaly celkem tři týmy složené ze studentů čtvrtých ročníků: "Omega" - Autonomní dopravní prostředek (Petr Mutina, Vojtěch Kadlec, Miroslav Kekelák, Jan Hocz), "Miatacrew" - Automatizovaná třídička odpadů (Radim Česák, Martin Kuba, Petr Dostál, Martin Hodina) a "Splašené elektrony" - Pásovec řízený barevnými značkami na dráze (Jan Choutka, Dalibor Novák, Jakub Raška, Michal Švub).

Prominutí přijímacích zkoušek ke studiu na FEKT při splnění úkolu minimálně na 80% byla dostačující motivace k tomu, abychom ze sebe vydali to nejlepší. Po slavnostním zahájení jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště, kde každý tým řešil svoji úlohu. Konkurence byla tak veliká, že o závěrečném pořadí rozhodovaly opravdu jen maličkosti a někdy i trocha štěstí. Zatím se naší škole podařilo každý rok odnést alespoň jeden cenný kov, tentokrát se na druhém místě umístil tým Omega. Soutěžní zadání ale splnily všechny naše týmy, takže každý účastník má teď o starost méně a může se soustředit už jen na maturitu. Příjemným zakončením celého dne byl i slavnostní raut, na kterém jsme samozřejmě nemohli chybět.

Petr Mutina
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]