Proměny SPŠE Mohelnice

Pokud se občané Mohelnice v podzimních měsících pohybovali v ulicích Generála Svobody či Olomoucké, nemohli si nevšimnout, že se na průmyslovce "cosi děje". Objevila se tu těžká technika, která mnohdy komplikovala pohyb vozidel v okolí naší školy, za což se omlouváme, ale výsledek stojí jistě za to.

Co vlastně budujeme? Do areálu Střední průmyslové školy v Mohelnici patří čtyři budovy. Po dlouhé době se konečně podařilo získat investice na vybudování spojovací chodby mezi třemi budovami školy. V minulosti to u nás často vypadalo jako v legendárním filmu "Bota jménem Melichar", kdy se naši studenti při přesunu mezi budovami neustále přezouvali a byli vystaveni nepříznivému počasí.

Od listopadu 2016 je tomu konec. Dnes se studenti převléknou a přezují v šatnách, které mimochodem za poslední tři roky rovněž prošly proměnou. Místo pletivových kójí má dnes každý student svou uzamykatelnou skříňku. Po přezutíse přesune chodbou do budovy 2, kde jsou odborné učebny elektrotechnických měření, praxe a výpočetní techniky, nebo pokračuje dál do budovy 3, což je budova dílen.

A když se zdálo, že je již se stavbou konec, objevila se zde těžká technika znovu. Budova 4 "staré dílny" již léta nesloužila svému účelu a byla nevyužívaná. Její stav ohrožoval bezpečnost kolemjdoucích. Proto bylo rozhodnuto o její demolici.

Jaké jsou další plány? V současnosti se pracuje na projektu zateplení budov. Realizace by měla proběhnout v letech 2018 - 2019. Tím získají všechny budovy "nový kabátek" a celý areál se sjednotí. Na prostoru ve dvoře školy včetně místa po "starých dílnách" bychom rádi vybudovali venkovní sportoviště, které by pak mohlo sloužit nejen studentům naší školy.

Věříme, že to nebude hudba příliš vzdálené budoucnosti. Naše škola by tím získala moderní podobu a nabízela sportovní vyžití svým studentům.

RNDr. Jana Skopalová


Záznam Mohelnické televize na Youtube...
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]