Prezentace UTB Zlín

Ve čtvrtek 19. ledna zavítal na naši školu doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., proděkan pro bakalářské a magisterské studium Univerzity Tomáše Bati. Cílem jeho návštěvy bylo seznámit žáky 4. ročníků s možností studia na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně.

Mgr. Jaroslav Švec
[Zpět na akce] [Hlavní stránka]