Zodpovězené otázky a zprávy:
28.7.2015 Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestliv rámci studia skoly s elektotechnickým zaměřením jsou snížené věkové nároky na řidičské oprávnění skupiny C. Predem dekuji za odpověd.
Dobrý den, při naší škole funguje standardní autoškola, která neposkytuje žádné věkové zvýhodnění pro naše žáky.

RNDr. Jana Skopalová
zástupkyně ředitele školy

28.7.2015 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda Vaše škola poskytuje svým studentům možnost získání řidičského průkazu. Děkuji.
David Švec
Dobrý den, při naší škole funguje autoškola, ale nespadá pod ní, protože je soukromá.
Našim studentům poskytuje slevu pro získání řidičského průkazu.
Možnost získání řidičského průkazu naše škola podporuje.

Ing. Miloš Palla
ředitel školy

22.7.2015 kdy se na stránkách objeví plánovací kalendář na rok 2015/16?
Plánovací kalendář na rok 2015/16 bude vytvořen poslední týden v srpnu stejně jako rozvrhy, pak bude zveřejněn na stránkách.

RNDr. Jana Skopalová

25.6.2015 Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli kdybych vás poprosil,aby ste mě dal do třídy s jedním kamarádem do třídy splnili by ste mi to? Děkuji

Žáci prvních ročníků jsou rozděleni podle druhého cizího jazyka (tj. německý a ruský). Jiné rozdělení není možné.

RNDr. Jana Skopalová
Zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice

5.5.2015 Dobrý den, budete vyhlašovat 2. kolo příjmacích zkoušek pro školní rok 2015/2016?

O vyhlášení 2. kola rozhodneme 10. 5. 2015, po obdržení všech zápisových lístků z prvního kola.

RNDr. Jana Skopalová
Zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice

7.4.2015 Dobrý den chtěl bych se zeptat kolik lidí si dalo přihlášku na vaší školu :)

Počet přihlášek je na pokrytí povolené kapacity prvního ročníku stanovené Olomouckým krajem, ale otázka je, kolik žáků k nám dát zápisový lístek. Takže počet přihlášek není směrodatné číslo.

Ing. Miloš Palla

7.4.2015 Dobrý den, chci se zeptat, jestli je na Vaší škole i jiné studium než denní?
Prozatím jenom denní.

Ing. Miloš Palla

6.2.2014 Je potřebné k vyplnění přihlášek na tuto školu lékařské potvrzení ???
Ano, Jak je napsáno v kritériích přijímacího řízení i v organizaci přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

Ing. Jozef Diviš

30.6.2014 Dostali se letos na školu nějaké holky?
Ano, do prvního ročníku byla přijata jedna dívka.

Ing. Jozef Diviš

27.6.2014 Kdy se žáci dozví rozřazení do tříd?
Protože zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje zveřejnit jména bez souhlasu dotčených osob, seznamy prvních ročníků budou umístěny na web až po úvodním školení žáků a s jejich souhlasem.
Rozdělení už bylo provedeno, seznam je k dispozici v kanceláři školy a informaci o umístění můžete tedy získat osobně či telefonicky v úředních hodinách.

Ing. Jozef Diviš

18.6.2014 Dobrý den mám dotaz jak budou rozděleni žáci do jednotlivých tříd ? Děkuji
Při rozdělování žáků prvního ročníku do tříd je jako první kritérium zohledněno, který cizí jazyk se učí, jako druhé kritérium je základní škola, ze které žák přichází.

RNDr. Jana Skopalová
Zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice

22.11.2013 Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat co se dějě s bakaláři, že neustále špatně najíždí nebo vůbec nefungují... Opraví se to? Děkuji
Dobrý den,
Bakaláři jsou dočasně nainstalovány na záložním počítači, takže je možné, že mají pomalejší odezvu, v blízké době budou přeneseny na nový server, čímž by se tento problém měl vyřešit.

Ing. Jozef Diviš
správce ICT

30.9.2013 Dobrý den,
je možnost že by někdo z učitelů IT začal vyučovat zajímavější jazyky jako je např. PHP, C++, JavaScript, MySQL, Zend Framework, jQuery, etc. Chápu, že jsou to trochu obtížnější jazyky jak HTML a CSS, je to základ vytváření webů, ale to co se vyučuje ve škole, se už nedá absolutně kde využít. Nebo je aspoň částečně vložit do výuky, aby pokud má žák zájem, pochopil základy a jenom se sám doučil obtížnější úlohy. Přijde mi, že 2 roky wordu a excelu jsou úplně zbytečné, ale nevidím do školního papírování, tak nevím zda-li veškerou tuto práci musíme podstoupit.

Anonym
Dobrý den,
Chápu, že pro člověka, který chce v dnešní době získat dovednosti pro rychle se rozvíjející obor "programování webu" nebo mobilních aplikací, se zdá být výuka wordu, excelu a HTML ztráta času. Bohužel takovýchto lidí je na střední škole minimum. Většina žáků má dost práce se zvládnutím základů předepsaných Rámcovým vzdělávacím plánem.

Pokud se ti to zdá nedostatečné a máš vyšší ambice, nezbývá než jít na nějakou specializovanou střední školu s rozšířenou výukou programování nebo si najít kurz programování a vzdělávat se sám.

Doba, kdy se očekávalo, že každý absolvent střední odborné školy je automaticky programátor už dávno minula, jde o speciální obor vyžadující nemalé úsilí a ohromné množství času a je náplní studia na vysokých školách. Takže odpověď je ne, do výuky nebudeme vkládat "zajímavější" a "obtížnější" jazyky, není k tomu důvod ani prostor, čas je plně využit na zvládnutí základů vyžadovaných k připravované státní maturitní zkoušce ze všeobecně vzdělávacího předmětu Informační a komunikační technologie.

A na závěr... cituji "ale to co se vyučuje ve škole, se už nedá absolutně kde využít" - opravdu si myslíš, že pokud budeš chtít naprogramovat PHP webovou aplikaci, tak se obejdeš bez znalosti základů HTML? Není to spíš tak, že weby tvořené jenom v HTML už se téměř nepoužívají? Jenže aby se to jeden naučil, musí postupovat od jednoduchého ke složitějšímu, nelze to přeskočit...

Ing. Jozef Diviš

26.8.2013 Dobrý den , chtěl bych si zeptat jestli na vašich stránkách uvidíme seznam žáků nastupujících do 1. ročníku :)
Jakub Raška
Dobrý den,
Seznamy žáků, kteří nastoupí od 2. 9. 2013 do školy nelze zveřejnit, protože dosud nejsou našimi žáky a s ohledem na ochranu osobních údajů nemáme jejich souhlas se zveřejněním jakýchkoliv údajů ve veřejně přístupném seznamu.

Seznamy žáků se samozřejmě objeví začátkem školního roku, až všichni noví žáci projdou úvodními školeními a projeví souhlas se zveřejněním.

Ing. Jozef Diviš

4.6.2013 Dobrý den Odeslali jsme zápisový lístek a tak bych se chtěl zeptat, jestli by měl přijít ještě nějaký dopis nebo ne. Děkuji za odpověď.
Jakub Raška
Dobrý den,
zápisový lístek jsme obdrželi. Podle platné právní úpravy stačí k informaci o přijetí vyvěšení seznamu přijatých uchazečů na webové stránce školy. Pokud budete potřebovat „Rozhodnutí o přijetí”, máme jeho originál uložený ve spisu správního řízení a můžeme Vám jej na požádání zaslat.

Ing. Oldřich Klemš
ředitel školy

27.2.2013 Dobrý den , chci se vás zeptat jaký je rozdíl mezi obory :26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA a 26-41-M/002 ELEKTROTECHNIKA
Jan Hocz
Aktuální obor platný pro studium na naší škole je 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA, tak jak je uvedeno v úvodu podstránky "Obor, profil".
Obor 26-41-M/002 platil pro maturanty do loňského roku, na stránkách zůstal jeden zapomenutý nadpis, už je vše opraveno.

Jozef Diviš

25.2.2013 Dobrý den , chtěl bych se vás zeptat kdy se bude konat přijímací řízení :) Nikde to tu nemůžu najít ...Díky
Vojtěch Topitsch
Pro vyplnění přijímacího dotazníku nabídneme čtyři termíny ve dvou dnech (22. 4. a 23. 4.), vždy dopoledne a odpoledne. Přesný čas určíme v pozvánce k přijímacímu řízení počátkem dubna.

Ing. Oldřich Klemš
ředitel školy

15.1.2013 Dobrý den chtěl bych se zeptat do kdy se musí podat přihláška. Děkuji za odpověď.
Jakub Raška

Dobrý den,
přihlášku musíte podat nejpozději do 15. března 2013.

Ing. Oldřich Klemš
ředitel školy

6.9.2012 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se mi ukazuje starý planovací kalendář 2011/2012 a ostatním už pro tenhle rok 2012/2013, jsem z toho docela zmaten. děkuji za odpověď
Důvod je takový, že v cestě mezi serverem a klientským prohlížečem mohou být nějaké odlehčovací cache, které si neověřují tak často existenci nových verzí stránek.
Mělo by pomoci znovunačtení stránky vysláním požadavku na server (refresh) podle verze prohlížeče například kombinací CTRL+F5 (MSIE)
Poud by ani to nepomohlo (Mozilla Firefox), zkuste v menu, kde je odkaz na plánovací kalendář, kliknout pravým tlačítkem a v lokální nabídce vybrat "Tento rám" - "Znovu načíst rám".

Ing. Jozef Diviš

3.9.2012 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda plánujete den otevřených dveří pro žáky 9. tříd. Děkuji za odpověď
Dny otevřených dveří máme v plánu v pátek 30. 11. 2012 a 8. 2. 2013, vždy od 8:00 do 17:00 hod.

Ing. Oldřich Klemš, ředitel školy