Kontrolní otázky Počítačová grafika
Pozor, na další políčko klikněte myší, nebo přeskakujte klávesou TAB klávesa Enter odešle nedokončený formulář (kromě víceřádkových polí)

Jméno a příjmení:    Třída: 
1. Z čeho se skládá obrázek...
a) vektorový:
b) bitmapový:
2. V jakých jednotkách se udávají rozměry u obrázků...
a) vektorových:
b) bitmapových:
3. Jakým nejvhodnějším zařízením dostaneme do počítače jako bitmapový obrázek výtisk na papíře?
4. Jakým nejvhodnějším zařízením dostaneme do počítače jako bitmapový obrázek pohled z okna školy?
5. Uveďte příklad běžných rozměrů bitmapového obrázku...
z digitálního fotoaparátu:
na webové stránce:
na ikoně:
6. Popište, jak se změní kvalita obrázku při změně velikosti...
a) u vektorových:
b) u bitmapových:
7. Podle jakého barevného modelu se definuje barva každého bodu...
a) u monitoru:
b) u tiskárny:
Vysvětlete rozdílný způsob tvorby barev u těchto modelů:
8. Co znamená pojem barevná hloubka u bitmapového obrázku? V jakých jednotkách se udává? Uveďte příklady.
9. Co je potřeba uložit u každého bodu bitmapového obrázku?
10. Co je potřeba uložit u každého prvku vektorového obrázku?
11. Jakým parametrem lze popsat kvalitu bitmapového výstupního zobrazovacího zařízení? V jakých jednotkách?
a) název parametru:
b) jaké používá jednotky:
Uveďte přibližné hodnoty tohoto parametru pro nejběžnější výstupní zařízení...
c) monitor:
d) tiskárna:
e) projektor:
f) displej tabletu:
12. Zvolte pro každý obrázek vhodný bitmapový formát na webovou stránku a vysvětlete proč...
13. Jak získat jako bitmapový obrázek aktuální rozložení oken zobrazených na ploše monitoru?