Solární fototermický systém na SPŠE Mohelnice
Průběhy za vybraný den:

     

Intenzita slunečního záření [W/m2]
Okamžitý výkon kolektoru [W]
Teplota na výstupu z kolektoru [°C]
Teplota na výstupu zásobníku [°C]

[Hlavní stránka]