1. Aplikace nastavení - informace o tabletu

2. Stav baterie, sítě a další údaje

1. Ovládací panely - Centrum síťových připojení a sdílení

2. Změnit nastavení adaptéru

3. Bezdrátové připojení - Stav

4. Fyzická adresa - lze kopírovat celý text Ctrl+C

Nastavit zabezpečení dle obrázku a vyplnit uživatelské jméno (Identita) a heslo které obdržíte

1. Ovládací panely - Centrum síťových připojení a sdílení

2. Spravovat bezdrátové sítě

3. Přidat

4. Ručně vytvořit síťový profil

5. Vyplnit údaje

6. Změnit nastavení

7. Přejít na zabezpečení

8. Metoda ověřování v síti - nastavení

9. Zrušit certifikát serveru, pak Konfigurovat

10. Zrušit použití jména

11. Upřesnit nastavení

12. Režim ověřování - Uživatel

13. Uložit pověření

13. Přihlašovací údaje

U Windows 10 je problém s připojováním, měl by to vyřešit záznam v registru (přihlásit se jako správce...) pomocí tohoto souboru.
Více informací (anglicky)... Jinak platí obdobné nastavení jako u W7