Nadační fond SPŠE Mohelnice
Název: Nadační fond SPŠE Mohelnice
Sídlo: Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85
Zřizovatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická
IČO: 68923261
Banka: MONETA MONEY BANK, a.s.
142509494/0600
Den zápisu: 4. května 1999
 
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je přispívat ke zkvalitňování školní výuky na Střední průmyslové škole elektrotechnické Mohelnice, rozvíjení schopností a znalostí jejích žáků, zvláště pak žáků vynikajících, a k rozvoji zájmové činnosti, tělovýchovy a sportu žáků školy.
Správní rada
Správní radu tvoří šest členů, předsedou správní rady je RNDr. Jana Skopalová, která je současně oprávněna za nadační fond jednat.
Statut nadačního fondu
Majetek nadačního fondu tvoří zejména dobročinné příspěvky fyzických a právnických osob, peněžité a věcné dary, výnosy vlastních akcí, jakož i další převod majetku a finančních prostředků od státu, obcí, společenských organizací a občanských sdružení uskutečněné v souladu s platným právním řádem
Majetek nadačního fondu bude používán jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, zejména:
  1. K pořizování moderních vyučovacích pomůcek a zařízení sloužících žákům školy.
  2. K úplné nebo částečné úhradě nákladů spojených s účastí vyučujících a žáků školy na seminářích, školeních, odborných exkurzích, soustředěních (i v zahraničí), sloužících ke zvýšení jejich kvalifikace nebo odbornosti.
  3. K úplné nebo částečné úhradě nákladů spojených se zájmovou mimoškolní činností, tělovýchovou a sportem žáků školy, výjimečně i žáků jiných škol pracujících v zájmových útvarech vedených při škole.
  4. K odměně žáků za vynikající výsledky dosažené při studiu, v žákovských soutěžích a přehlídkách nebo sportovních soutěžích.
Pokud patříte k příznivcům naší školy, uvítáme jakýkoliv příspěvek, který bude vždy využit v souladu se statutem nadačního fondu.
Už neuteče ani jeden příspěvek!
Věděli jste, že nám můžete pomáhat při nakupování přes internet? Abyste na to nemuseli stále myslet, máme pro vás užitečný tip.

Stačí si do prohlížeče přidat jednoduché rozšíření. To vám při nákupu vždy připomene, že jste na e-shopu, přes který nám můžete přispět. Takže jen kliknete, za nákup nezaplatíte vůbec nic navíc a pomůžete.

Rozšíření prohlížeče o vás neshromažďuje data, nezpomaluje chod počítače a neobsahuje reklamy.

Získáte ho zde: http://bit.ly/CHCI_POMÁHAT

Děkujeme, že na nás myslíte i při tak běžné činnosti, jako je nakupování!

Jedna z možností, jak přispět
Přispějte svým nákupem na internetu Nadačnímu fondu SPŠE Mohelnice.

Nakupujete alespoň někdy na internetu? Výborně, zkuste to přes GIVT! Nakupují přes internet Vaši známí či kolegové? Ať vás při tom podpoří – ani Vás ani je to nebude stát ani korunu navíc!

Pokud nákup provedete přes www.givt.cz, bude část z hodnoty, kterou zaplatíte internetovému obchodu, zaslána jako dar Nadačnímu fondu SPŠE Mohelnice, pokud jej vyberete při sestavení své objednávky mezi organizacemi, kterým chcete přispět. Když si nainstalujete naši chytrou aplikaci, nemusíte se už nikdy bát, že na GIVT při nákupech zapomenete!

Pokud se rozhodnete nám touto formou přispět, využijeme získané prostředky na podporu sportovních, kulturních a jiných aktivit našich žáků.

Za každý příspěvek děkuji.

Prezentace naší organizace...

RNDr. Jana Skopalová
Předsedkyně správní rady Nadačního fondu SPŠE Mohelnice