Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2017

4. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017-2018
Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
26-41-M/01 Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

V přijímacím řízení může být ve třetím kole přijato 29 uchazečů.

Termín pro podání přihlášky: do 10. 8. 2017

Termín přijímacího řízení: 17. 8. 2017

Vyhlášení výsledků: 18. 8. 2017

Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2017

3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017-2018
Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
26-41-M/01 Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

V přijímacím řízení může být ve třetím kole přijato 20 uchazečů.

Termín pro podání přihlášky: do 22. 6. 2017

Termín přijímacího řízení: 29. 6. 2017

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2017

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017-2018
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
26-41-M/01 Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato 13 uchazečů.

Termín pro podání přihlášky: do 15. 5. 2017

Termín přijímacího řízení: 22. 5. 2017

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2017

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Jednotné testy přijímacího řízení z českého jazyka a matematiky zajišťované CERMATem proběhnou v termínech:

1. termín 12. 4. 2017 na škole, která je na přihlášce uvedena jako první

2. termín 19. 4. 2017 na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá

Uchazeči se započítává lepší výsledek z těchto dvou termínů.

Kromě těchto jednotných testů se školní přijímací zkouška na naší škole nekoná. Budou zohledněny výsledky ze základní školy.

Jednotné schéma přijímacího řízení...

Ukázkové testy pro přijímací řízení...

Podmínky přijímacího řízení...

Čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017
Přihlášky do 24. 8. 2016

Přijímací řízení 30. 8. 2016

Počet volných míst 11

Kritéria příjímacího řízení pro čtvrté kolo...

Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017
Přihlášky do 15. 7. 2016

Přijímací řízení 22. 7. 2016

Počet volných míst 11

Kritéria příjímacího řízení pro třetí kolo...

Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Seznam přijatých uchazečů:
   Evidenční číslo 2001
Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017
Přihlášky do 16. 5. 2016

Přijímací řízení 23. 5. 2016

Počet volných míst 10

Kritéria příjímacího řízení pro druhé kolo...

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016-2017
Přehled výsledků přijímacího řízení

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů tj. nejpozději 6. 5. 2016.

Zápisové lístky se odevzdávají osobně na podatelně školy nebo doporučeným dopisem poštou.

Podatelna je na hlavní budově v přízemí, Alena Novotná, tel.: 588 881 623
Úřední hodiny: 6.30-11.30 12.00-15.00

Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017
1. 4. 2016 byly rozeslány pozvánky k jednotným testům přijímacího řízení s dalšími pokyny
Naše škola se zapojila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení - více viz informace CERMAT

Informaci o přijetí přihlášky spolu s pozvánkou s podrobnými pokyny o pokusném ověřování organizace přijímacího řízení obdrží uchazeč ve lhůtě čtrnáct dní před konáním testů.

Pokud chcete informaci o převzetí přihlášky uchazeče dříve, kontaktujte p. Novotnou na telefonním čísle: 588 881 623

Ukázkové testy na webu CERMAT

Ukázkové testy ke stažení:

Didaktický test: Matematika
Matematika - záznamový arch
Matematika - vysledky

Didaktický test: Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura - záznamový arch
Český jazyk a literatura - vysledky

Řádný termín testů: 15.4.2016
Náhradní termín testů: 13.5.2016

Podmínky přijetí jsou pak definovány dle: Kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2016-2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Čtvrté kolo

Seznam přijatých uchazečů:

Evidenční číslo
3001
3002
3003


Třetí kolo

Seznam přijatých uchazečů:

Evidenční číslo
2001
2002

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 5. června 2015

Termín konání přijímacího řízení 12. 6. 2015

Kritéria přijímacího řízení pro třetí kolo...


Druhé kolo

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 18. května 2015

Termín konání přijímacího řízení 25. 5. 2015

Kritéria přijímacího řízení pro druhé kolo...


První kolo

Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2015


Informace k přijímacímu řízení

Naše škola se zapojila do

Pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášeného MŠMT.

Více viz: Organizace přijímacího řízení

Řádný termín testů proběhne 15. 4. 2015, náhradní termín 15. 5. 2015. Žáci budou mít k dispozici záznamový arch, kde budou zapisovat řešení.

Prohlédněte si ukázky typových úloh z Českého jazyka a z Matematiky.

Vzorové testy ke stažení:

Test z českého jazyka – 60 minut, max. 50 bodů
Test z matematiky - 60 minut, max. 50 bodů

Bližší informace k pilotnímu ověřování jednotného přijímacího řízení včetně vzorových testů najdete na www.cermat.cz v kapitole Přijímací řízení SŠ 2015

Kritéria přijímacího řízení ze dne 30. 1. 2015

Přihláška ke studiu (formát pdf)
Poznámka: na přihlášku nevyplňujte žádné datum přijímací zkoušky.

Školní rok 2014/2015

Třetí kolo

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 30. května 2014

Termín konání přijímacího dotazníku 4. 6. 2014 v 9:00

Kriteria přijímacího řízení

Obsah školní maturitní zkoušky

Druhé kolo

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 20. května 2014

Termín konání přijímacího dotazníku 23. 5. 2014 v 9:00

Kriteria přijímacího řízení

Obsah školní maturitní zkoušky

Tabulka výsledků druhého kola přijímacího řízení...

První kolo

Kriteria přijímacího řízení

Obsah školní maturitní zkoušky

Tabulka výsledků přijímacího řízení...