ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
ROZHODNUTÍ:
  1. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno písemně, proto je nutné sledovat webové stránky školy a úřední desku.
  2. Zápisový lístek uchazeč odevzdá nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to denně od 7:00 do 15:00 hod. na podatelně v přízemí hlavní budovy školy nebo pošle poštou – rozhodující je razítko pošty.
  3. Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout osobně 23. dubna 2015 od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariátu školy, jinak bude zasláno 24. 4. 2015 poštou.
  4. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat k rukám ředitele školy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Poznámka:

Vyskytnou-li se závažné problémy s doručením zápisového lístku, kontaktujte vedení školy:

589 453 004 - ředitel školy – Ing. Miloš Palla

588 881 606 - statutární zástupkyně ředitele školy – RNDr. Jana Skopalová

588 881 623 - administrátorka přijímacího řízení – Alena Novotná

nebo na e-mailové poště spse_mohelnice@spsemoh.cz – jako předmět uveďte přijímací řízeníIng. Miloš Palla
ředitel školy